Čo sa deje s odpadom?

Čitajte tiež

Mladí reportéri sa prišli pozrieť na triediacu linku a sami si vyskúšali, aké to je za ňou pracovať.

Meno autora/autorov

Ema Ižvoltová, Petra Kurtinová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: