Príbeh pokračuje

Pamätáte si? V minulom roku vznikla reportáž o  Andrejovi, ktorý sa vo voľnom čase venuje čisteniu svojho okolia od odpadu.
Ukázalo sa, že v Spojenej škole internátnej v Námestove je viac žiakov, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné.
Na Andrejovu výzvu, pridať sa k čisteniu okolia Oravskej priehrady, reagovali jednoducho “ ideme do toho”.
Všetci by boli určite veľmi radi, ak by mohli povedať, že to všade vyzerá takto.
Žiaľ, skutočnosť bola väčšinou takáto. Toľko odpadu na jednom mieste sa veru len tak nevidí.
Ešte sa čaká na odvoz odpadu, tak je čas na spoločnú fotku. Už teraz sa chlapci rozhodli, že budú pokračovať ďalej.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Andrej Zjavka, Tomáš Beťák
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
22,17
Škola: 
Spojená škola internátna Námestovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Téma foto-príbehu, ktoré sa zaoberá zberom odpadu žiakmi v ich voľnom čase, zohľadňuje niekoľko kľúčových cieľov Agendy 2030. Dobrovoľnícke aktivity žiakov zamerané na zber odpadu prispievajú k zlepšeniu životného prostredia v miestnych komunitách. Čistejšie prostredie znamená menej znečistenia a toxínov, čo má priaznivý vplyv na zdravie miestnych obyvateľov a zvyšuje kvalitu ich života. Zberom odpadu a prevenciou jeho vylievania sa do vôdnych tokov prispieva k ochrane čistej vody a hygienických podmienok v komunitách. Tento proces znižuje riziko vzniku chorôb spojených s kontaminovanou vodou a zlepšuje celkovú hygienickú situáciu v danej oblasti. Aktivity dobrovoľníckych žiakov zamerané na zber odpadu pomáhajú vytvárať udržateľné a zdravé prostredie. Tento proces posilňuje povedomie o environmentálnych otázkach a podporuje spoluprácu v komunite pri dosahovaní spoločných cieľov. Zberom odpadu a jeho recykláciou alebo vhodným likvidovaním sa znižuje množstvo odpadu, ktoré sa ukladá na skládky alebo spáli. Tento proces znižuje emisie skleníkových plynov, ktoré sú spojené so skládkovaním odpadu a spaľovaním. Znižovanie týchto emisií prispieva k zníženiu celkových emisií skleníkových plynov a pomáha tak zmierniť zmeny klímy.