15. Život na pevnine

Krst Bylinkovej špirály

Krstenie prebehlo na školskom dvore gymnázia počas dňa Zelenej školy 2023. Študenti sa mohli dozvedieť o dôležitosti biodiverzity v prírode, mestách, či aj u nich na záhrade.

Meno autora/autorov: 
Hana Holbusová
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad váhom

Deň uprostred noci

Svetelné znečistenie mení cirkadiálny rytmus ľudí aj zvierat, zhoršuje ich zdravotný stav, prispieva k zvyšovaniu CO2, je energeticky náročné a narušuje ekosystém, v ktorom sa nachádza. Zdroj svetla sa nachádza vo vzdialenosti 8 km od miesta fotografovania a pri zamračenom počasí je viditeľný až z 50 km vzidaleného mesta. Záber je zostrojený po úplnom zotmení, v noci, z balkóna rodinného domu. Pre posúdenie intenzity svetla - na balkóne je možné si čítať bez pridania ďalšieho osvetlenia. Problém prebehol aj cez sociálne siete, ľudia popisovali dopad, ktorý svetelná simulácia letných dní počas celého roka formou umelého osvetľovania má. Producent ho komentoval tvrdením, že používa svetelné štíty a tak svetlo neškodí. Svetelný prečin na ekosystéme u nás zatiaľ nemá trestnú sadzbu a tak sa javil ako nepostihnuteľný. Vyriešila ho energetická kríza.  

Zdroj informácií : https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-he/products/etc-he-products/etc-he-report-2022-8-review-and-assessment-of-available-information-on-light-pollution-in-europe

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková

Stolček, prestri sa

Príroda nám ukazuje, ako udržateľne hospodáriť so svojimi zdrojmi - odumierajúce drevo je zdrojom novovznikajúceho života rastlín a živočícov. Ak by sme sa ho "zbavovali ako odpadu", narušila by sa rovnováha a biodiverzita.

Príroda nám servíruje bezodpadovosť a čo my servírujeme jej?

Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová

Plastová žatva v Porubskom potoku

Porubský potok je doslova zaplavený odpadom a nezdá sa, že by to niekto riešil.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Jakub Janco
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Záhrada pre dvadsiate prvé storočie

Rašelina je obľúbený substrát používaný na pestovanie kyslomilných rastlín ako sú čučoriedky, azalky, brusnice či rododendrony.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Kultúra udržateľnosti

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
19
Škola: 
SOŠPg Bullova 3, Bratislava

Neviditeľný problém

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a výrazne ovplyvňuje zdravie európskeho obyvateľstva, najmä v mestských oblastiach.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová a Laura Földes
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Zachránia kopytníky slovenské slaniská?

Vnútrozemské slaniská a slané lúky sú územia, kde často rastú vzácne druhy rastlín.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Aneta Štefančínová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Čítanie s porozumením

Slovensko patrí medzi krajiny s povinnou školskou dochádzkou, napriek tomu sa zdá, že mnohí čítať nevedia. Inak  si Andrej nevie vysvetliť, že okolo tabule s nápisom "Zákaz vysýpať smeti" na horskom priechode Príslop v blízkosti jeho domova sa nájde vyhodené naozaj všetko, od plastov až po koberec.

Meno autora/autorov: 
Andrej Zjavka
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
20
Škola: 
Spojená škola internátna, Námestovo

Znečistenie podkrovia im prinieslo novú perspektívu

Obyvatelia bytovky v Horných Ladcoch si počas 3 rokov prešli zlým obdobím. „Poklad“ vo forme netopiera navýšil vlastníkom bytovky prerábku o niekoľko tisícok euro a sťažil im podmienky pre život. Napriek všetkým problémom našli naozajstný poklad.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Cintia Izabela Mrvová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom