Mladí reportéri pre životné prostredie

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je vzdelávací certifikačný program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený študentom stredných škôl.

V súčasnosti sa je doň zapojených viac ako 13-tisíc študentov v 25 krajinách sveta: Nemecko, Taliansko, Malta, Kanada, Turecko, Slovinsko, Grécko, Holandsko, Dánsko, Maroko, Nórsko, Čína, Wales, Portugalsko, Nový Zéland, Čierna Hora, Rumunsko, Litva, Macedónsko, Francúzsko, Kazachstan, Cyprus, USA, Jordánsko. Slovensko je zatiaľ jediná krajina strednej Európy, ktorá sa do programu zapojila.

Program Mladí reportéri podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy tím študentov a učiteľov realizuje rôznorodé aktivity v rámci výučbového procesu aj mimo neho.

Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Rozpracovávajú ich na základe vedeckých prameňov a komunikácie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Študenti disponujú novinárskym preukazom Mladých reportérov, spolu so svojimi pedagógmi absolvujú odborné workshopy a exkurzie. Profesionálnou záštitou programu je Slovenský syndikát novinárov.

Študenti i učitelia majú možnosť vymieňať si skúsenosti s inými školami zapojenými do programu, ale aj s inými krajinami v rámci medzinárodnej siete.

Program koordinuje Mgr. Richard Medal, odborník na environmentálne vzdelávanie.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie;

Program je oficiálne akceptovaný a podporovaný agentúrou UNESCO.