Čítanie s porozumením

Slovensko patrí medzi krajiny s povinnou školskou dochádzkou, napriek tomu sa zdá, že mnohí čítať nevedia. Inak  si Andrej nevie vysvetliť, že okolo tabule s nápisom "Zákaz vysýpať smeti" na horskom priechode Príslop v blízkosti jeho domova sa nájde vyhodené naozaj všetko, od plastov až po koberec.
Tabuľka oznamujúca, že toto pre Andreja krásne horské miesto blízko jeho domova, nie je miestom pre odpad..
Napriek tomu sa Andrejovi každý deň počas cesty autobusom do školy a späť ukazuje takýto obraz.
A tak Andrej chodí zbierať odpad, aby kvety nemuseli rásť popri gumenej pneumatike či plastovej fľaši.
Výsledkom sú vrecia plné odpadu, pripravené na odvoz.
Auto, ktoré počas troch rokov nekonečnej práce odviezlo na zberný dvor množstvá odpadu, ktorý sa musí vytriediť.
Meno autora/autorov: 
Andrej Zjavka
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
20
Škola: 
Spojená škola internátna, Námestovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Každá vec, ktorá skončí vyhodená v prírode, ovplyvňuje život a zdravie človeka. Odpad počas toho, ako leží v lese alebo v blízkosti, vody znečistuje životné prostredie, vodu i vzduch a tak v konečnom dôsledku vedie k zníženiu kvality života a zdravia. Áno, mnohí si môžu povedať "ja som to tam nevyhodil, nech to zbiera ten , kto to urobil." Tadiaľ žiaľ cesta nevedie, ak nám teda záleží na živote na pevnine, či pod vodou, musíme to urobiť ako Andrej a okrem šírenia povedomia o ochrane prírodya a separovaní, musíme aj my priložiť ruku k dielu.