Je to dobré riešenie?

Na prvý pohľad dobré riešenie. Je to lepšie ako hádzať odpadky na zem, ale čo stane, keď vrece spadne?

Čitajte tiež

Na prvý pohľad dobré riešenie. Je to lepšie ako hádzať odpadky na zem, ale čo stane, keď vrece spadne?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Počas prechádzky v lese, v Rajeckých Tepliciach, som narazila na vrece plné odpadkov zavesené na strome. Moja prvá myšlienka bola "aké dobré riešenie, aspoň ľudia majú kde hádzať odpadky", ale je to naozaj dobré riešenie? Čo sa stane, keď vrece spadne, alebo sa roztrhne? Kto potom pozbiera odpadky, alebo bude tam niekto včas, aby ich pozbieral ešte pred tým, než sa dostanú do potoka? Na toto všetko je jednoduché riešenie, odpadky ktoré sme tam zobrali, môžeme tak isto ľahko zobrať naspäť so sebou a potom tam nebude riziko znečistenia.

Meno autora/autorov

Krisztina Kocsis

Veková skupina

19-25

Škola

Bilingválne Gymnázium C. S. Lewisa

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ľudia musia priamo vidieť dôsledky ich činov na to, aby aspoň porozmýšľali nad tým, čo robia. Veľakrát stačí jedna fotka na to, aby sa človek zamyslel nad jeho zlozvykmi a začal ich aj postupne meniť.