Bez servítky

Pri prechádzke našiel psík niečo, čo určite do prírody nepatrí. Takýto piknik si niekto pripravil bez ohľadu na možné dôsledky.

Čitajte tiež

Pri prechádzke našiel psík niečo, čo určite do prírody nepatrí. Takýto piknik si niekto pripravil bez ohľadu na možné dôsledky.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Fotografia vznikla na periférii Nového Mesta nad Váhom, ktorá je záhradkárskou osadou a v blízkosti útulku psíkov. Je to hrozba nielen pre ľudí, ale najmä pre zvieratá, ktoré sú zvedavé a môžu sa ľahko poraniť. 

Nedávajme si servítku pred ústa a hovorme aj za tých, ktorí nemôžu.

Meno autora/autorov

Vanesa Samborská

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Je veľa zberných dvorov a odpadkových košov, kde sa dá takýto odpad vyhadzovať, preto je nepochopiteľné, že majú  ľudia ešte stále v 21. storočí potrebu nosiť odpadky do jedinečnej prírody a ničiť ju. Zvieratá sú zvedavé a môžu sa ľahko poraniť. Nerozumejú, prečo je niekde nebezpečné pohybovať sa a objavovať.