Menej odpadu, viac ohľadu

Čitajte tiež

Uskutočniť malé kroky k zmenám vo svojom živote má zmysel, ak sa tak rozhodne veľa ľudí a pri minimalizácii odpadu to platí ešte viac.

Okrem toho, že ukazujem, aké zmeny som do svojho života zaviedla, podnikla som aj menší výskum medzi ľuďmi na slovenskom festivale Pohoda. Ten sa považuje za jeden z najčistejších v Európe – disponuje napríklad košmi na triedenie, zbernými miestami či zálohovanými pohármi. Vyznávajú hodnoty minimalizovania odpadu aj jeho návštevníci?

Vo videu bola použitá hudba Xii - Limujii z voľne šíriteľného zdroja https://www.youtube.com/watch?v=zy9LpiZkUoU

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková

Veková skupina

19-25

Škola

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Minimalizácia odpadu pozitívne vplýva na dobré životné porstriedie, i zdravie ľudí. Dôsledné triedenie, ale najmä minimalizácia tvorby odpadov pomáha predchádzať ich úniku do prírody či do vodných ekosystémov, kde často tieto odpady neúmyselne končia a znečisťujú životné prostredie.

Skládkovanie sa spája s produkciou skleníkových plynov, ktorých nadmerné množstvo má negatívne dopady na klímu.

Životný štýl zero-waste, alebo kupuj len potrebné, je zároveň opaterním v oblasti zmierňovania klimatickej zmeny - okrem úspory surovín a energií potrebných na výrobu tiež znižuje uhlíkovú stopu z dopravy.