Nenosme si odpad na desiatu

Hoci si žiaci nosia desiaty v opakovane použiteľných krabičkách, spolu s desiatou prinášajú do školy obrovské množstvo odpadu. Po jednom dni v jednej triede sa v našom koši na plasty nazbieralo až 46 kusov obalov. Okrem toho bioodpad z desiaty končil v zmiešanom odpade. Rozhodli sme sa s tým niečo urobiť. 
Aj takto zabalené desiaty nosia deti do školy. Foto: Simona Gerhátová
Bežne zabalená desiata. Foto: Natália Šoltés
Po jednom dni a zjedení desiat sme vysypali z koša až 46 obalov. Foto: Monika Ihringová
S dcérou včelárov žiaci vyrobili pre každého včelobal. Foto: Timotej Taliga
Na vytriedenie bioodpadu z desiat sme dostali do daru vermikompostér, s ktorými nás reportérka naučila robiť. Simona Gerhatová
Žiaci už balia desiaty inak, množstvo odpadu sa zredukovalo na pätinu. Foto: Diana Stránska
Meno autora/autorov: 
Timotej Taliga, Natália Šoltés, Diana Stránska, Simona Gerhatová., Monika Ihringová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
9-12
Škola: 
CZŠ Narnia, Ba
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Príspevok sa zaoberá nielen množstvom odpadu, ktoré deti nosili na desiatu, ale aj obsahom jedla. Začali sa stravovať lokálnejšie, baliť jedlo do včelobalov a ostatky kompostovať. To všetko výrazne znížilo uhlíkovú stopu desiat a ukazuje sa to byť skvelým krokom pre klímu.