Povedz mi, ako balíš a ja ti poviem, kto si

Čitajte tiež

Obyčajne premýšľame nad tým, čo si zoberieme na desiatu, a nie do čoho si ju zabalíme. Stačí predsa plastové vrecko a hotovo. A pritom ak si 250 žiakov zabalí desiatu do plastového vrecka, vyhodí sa každý deň 250 plastových vreciek. Za týždeň je to 1250 vreciek a každým dňom číslo narastie.

V našej škole sme sa rozhodli, že so zmenou začneme u seba. Preto majú žiaci a učitelia možnosť kúpiť si školskú desiatu, ktorú pripravujeme a balíme ekologicky s použitím papiera, sklených nádob a tanierov. 

Meno autora/autorov

Andrej Zjavka, Tomáš Beťák, Oliver Joaquim

Veková skupina

19-25

Škola

Spojená škola internátna, Námestovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Tak, ako človek svojimi zásahmi ovplyvňuje prírodu, aj ona ovplyvňuje človeka. Ak budeme naprávať  naše nezodpovedné správanie sa k prírode, ovplyvní to aj  kvalitu nášho života. Ekologické spôsoby balenia, vedúce k znižovaniu odpadu, vplývajú na čistotu vody, prostredia, prírody... Ekologické balenie desiaty ovplyvňuje aj spotrebu a výrobu. Ak  obal dokážeme zrecyklovať, alebo opakovane použiť, to znamená, že sa môže znížiť aj výroba plastových vreciek, pretože už nebudú také potrebné.