Deň uprostred noci

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

Čitajte tiež

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Svetelné znečistenie mení cirkadiálny rytmus ľudí aj zvierat, zhoršuje ich zdravotný stav, prispieva k zvyšovaniu CO2, je energeticky náročné a narušuje ekosystém, v ktorom sa nachádza. Zdroj svetla sa nachádza vo vzdialenosti 8 km od miesta fotografovania a pri zamračenom počasí je viditeľný až z 50 km vzidaleného mesta. Záber je zostrojený po úplnom zotmení, v noci, z balkóna rodinného domu. Pre posúdenie intenzity svetla - na balkóne je možné si čítať bez pridania ďalšieho osvetlenia. Problém prebehol aj cez sociálne siete, ľudia popisovali dopad, ktorý svetelná simulácia letných dní počas celého roka formou umelého osvetľovania má. Producent ho komentoval tvrdením, že používa svetelné štíty a tak svetlo neškodí. Svetelný prečin na ekosystéme u nás zatiaľ nemá trestnú sadzbu a tak sa javil ako nepostihnuteľný. Vyriešila ho energetická kríza.  

Zdroj informácií : https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-he/products/etc-he-products/etc-he-report-2022-8-review-and-assessment-of-available-information-on-light-pollution-in-europe

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

OA Račianska, Ba

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Fotografia zachytáva problém,  ktorého súvislosť s cieľmi SDGs býva pomenovaná len čiastočne. SDGs 2 - keďže svetelné pristupky preukázateľne ovplyvńujú prežitie hmyzu a jeho množsvá, v jednej zo správ bol popísaný dopad na produkciu základných potravín ( kvôli úhynu opeľovačov) a možné zníženie zdrojov jedla vyvolané účinkami svetelného znečistenia na hmyz aj rastliny. SDGs 3 - je priamo popísaný dopad svetelných prečinov na zdravie ľudí aj zvierat, rozhasenie cirkadiálnych rytmov, hormonálneho systému spánkua regenerácie a náledné ochorenia SDGs 7- zabezpečenie svetla zakej intenzity vyžaduje veľkú energetickú náročnosť, čo by pri zabezpečení "zelenou formou energie" nemalo dopad na uhlíkovú stopu, no tu to tak nebolo  . SDGs  11,12  13 a 15 s tým priamo súvisia .