Mladí reportéri ocenení za reportáže pre lepšie životné prostredie
<p>Ľudsk&eacute; ego. Tom&aacute;&scaron; Pavl&iacute;k a Luk&aacute;&scaron; Karaba</p>

Mladí reportéri ocenení za reportáže pre lepšie životné prostredie

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 19.04.2017

(CEA Trenčín, 19. apríl) Zo 178 príspevkov, prihlásených do národného kola súťaže v kategóriách ENVIRO a LITTER LESS, ocenila porota 36 reportážnych článkov, fotografií a videí. Reportéri na prvých troch miestach získavajú možnosť účasti na praktickom trojdňovom workshope, ktorý sa uskutoční 7.-9. júna v ZOO v Bojniciach.

Víťazi v kategóriách článok a video budú odmenení aj vecnými cenami. Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z 33 krajín, zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z celého sveta (www.yre.global).

V kategórii Litter Less hľadali reportéri alternatívy pre jednorazové obaly jedla (Ako sme zaškatuľkovali jedlo), skúmali zber použitého jedlého oleja z domácností (Druhý dych pre použitý olej) či zavádzali separovanie bioodpadu na škole (Bioodpad – slabá či silná stránka našej školy). Daniela Bušová (17 r.) spojila reportérsku aktivitu so stredoškolskou odbornou činnosťou a za článok „Bioplasty pre čistejšiu prírodu“ získala prvé miesto. Rovnako ako video „Šťastie na jedno použitie“, v ktorom si reportérky zo ZŠ v Majcichove posvietili na moderný bublinkový čaj.

V kategórii ENVIRO skúmali reportéri problematiku nelegálnych výrubov v národných parkoch (Lesoochranári varujú), prísnosť legislatívy pre spracovanie produkcie na malých farmách (Nestačí byť šikovný) a tiež zábery poľnohospodárskej pôdy pod priemyselné parky, s negatívnym následkom na život včiel (Tam, kde nelietajú včely). Seriál „Tam, kde nelietajú včely“ (článok, foto a video) reportérov zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici získal okrem 1.,2. a 3. miesta aj Cenu Greenpeace.

Práce hodnotila porota zložená z odborníkov na regionálne médiá, životné prostredie a environmentálne vzdelávanie: Lucia Szabová (Greenpeace), Radovan Stoklasa (fotograf), Eva Mišovičová, (novinárka), Miroslava Piláriková (koordinátorka programu Zelená škola) a Richard Medal (riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Trenčín). Podľa Lucie Szabovej, reportéri sa posúvajú vpred: „Naozaj skvelé práce tento rok. Veľmi pozitívne ma prekvapilo, že viacero prác je orientovaných na riešenia a naozaj prakticky náučných pre verejnosť.“

Do súťaže sa zapojilo spolu 14 škôl z celého Slovenska. Medzi najlepšie školy už tradične patrili: Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto n. V., ZŠ Jána Palárika, Majcichov, Súkromná ZŠ, Nová Dubnica a SOŠ Polygrafická Bratislava. Celkove najúspešnejšou reportérkou so ziskom dvoch prvých miest, druhého a tretieho miesta, sa stala Adriána Henčeková (18 r.), ktorá získala aj Cenu Centra environmentálnych aktivít za celoročnú reportérsku aktivitu, výborné výsledky v súťaži a profesionálny rast. Blahoželáme!

Viac info: Klaudia Medalová a Richard Medal, cea(at)changenet.sk