Kontakt

Koordinátori programu Mladí reportéri pre životné prostredie
národný koordinátor: Mgr.Richard Medal, medal@changenet.sk , telefón 0905 469 707
národná operátorka: Ing. Klaudia Medalová medalova@biospotrebitel.sk, telefón 0908 771 443

Medzinárodný koordinátor:
medzinárodná koordinátorka: Malgorzata (Gosia) Luszczek
International YRE Director
International Consultant

Foundation for Environmental Education (FEE)
Scandiagade 13
DK-2450 Copenhagen SV
Denmark
Tel. +45 70 22 24 27 (Mo-Th 10-15, Fr 10-14)
Tel. +45 61 24 80 85 (direct)
Skype: gosia.feeinternational
E-mail: gosia@feeinternational.org
Web: http://www.yre.global/

 
 
mladireporteri@mladireporteri.sk
 
Centrum environmentálnych aktivít
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín

facebook: Mladí reportéri pre životné prostredie