Nový život starých kefiek

Čitajte tiež

Keď hľadáme možnosti, ako znížiť množstvo odpadu v našom živote, najlepšie príležitosti nachádzame v každodenných rutinách. Prvá vec, ktorú mnohí z nás ráno berú do ruky, je zubná kefka. A to je aj príležitosť, ako zredukovať množstvo odpadu s veľkým dopadom. 

 

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková, Katarína Knapcová, Ella Radimská

Veková skupina

15-18

Škola

Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava , Gymnázium J.Hronca, Novohradská 3 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Slováci ročne použijú a vyhodia 19.600.000 ks zubných kefie, ktoré sú takmer všetky z kompozitného plastu. Tie končia obvykle v komunálnom odpade, v lepšom prípade v kontajneroch určených na zber plastu. Stávajú sa tak súčasťou skládok. Vzniká tak ekologická záťaž, ktorá má priamy dosah na zhoršovanie klimatických podmienok ( už pri ich výrobe sa uvoľňujú do ovzdušia skleníkové plyny a tiež ich rozklad na mikroplasty trvá približne 400 rokov ) , kvalitu života na pevnine, hygienu a čistotu vody. Ak sa zameriame na udržateľný spôsob živoita, vieme násjť spôsob, ako tento dopad zmierniť, či úplne odstrániť.  Reportáž ho prináša. spája zodpovednosť a udržateľné správanie jednotlivcov aj výrobcu kefiek a má dosah aj na vzdelávanie o ňom. Priamo tak ukazuje, ako sa označené ciele SDGs stávajú súčasťou života reportérok, študentov škôl aj detí, ktoré sa zapojili do nimi organizovaného vzdelávania a spájajú spoločenskú zodpovednosť producenta s užívateľmi tak, že spolu nielen predchádzajú vzniku odpadu, ale pomáhajú aj učiť o triedení, recyklácii a predchádzaní vzniku odpadu aj ostatných.