Čo sa deje s odpadom?

Čitajte tiež

Mladí reportéri sa boli pozrieť na triediacej linke v Púchove. Zároveň sa spýtali p. Ing. Ladislava Halasa na informácie o triedení plastov v Púchove. Tiež si na vlastnej koži vyskúšali na 2 hodiny triedenie odpadu. 

Meno autora/autorov

Ema Ižvoltová, Petra Kurtinová

Vek autora/autorov

14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov