45

29.11.2023
Medzinárodná kancelária programu YRE vyhlásila za prioritnú tému súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie v tomto školskom roku klimatickú zmenu. Uzávierka národného kola súťaže je 25. marca 2024. Ďalšie dve témy, ktoré majú v súťaži dlhodobo zelenú, sú strata biodiverzity a znečistenie. Mladí report...

Súťaž

45

05.04.2023

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

05.04.2023
V Tematínskych vrchoch boli v období 50. – 90.rokoch masívne vysádzané nepôvodné balkánske dreviny - borovica čierna a jaseň mannový.

V Tematínskych vrchoch, území európskeho významu, prebieha v rámci projektov organizovaných Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) čistenie plôch, ktoré sú zarastené nevhodnými a nepôvodnými drevinami, najmä borovicou čiernou a jaseňom mannovým. Výskumy potvrdili, že tie nepriaznivo ovplyvňujú lúčne biotopy – vzácne druhy rastlín i živočíchov, ktoré sa na Tematíne nachádzajú.

05.04.2023

Príroda nám servíruje bezodpadovosť a čo my servírujeme jej?

05.04.2023
Výsledok ľudskej lenivosti. Foto: Jakub Janco
Porubský potok je doslova zaplavený odpadom a nezdá sa, že by to niekto riešil. Každoročne býva Porubský potok a jeho okolie, hlavne v okolí mesta Ilava, plný rôzneho odpadu. Či už ide o plastové alebo sklenené fľaše, igelitky, polystyrén, alebo dokonca o elektroodpad, nájsť sa tam dá veľa vecí. Najväčší problém nastáva práve...
05.04.2023
Jednorazová plienka. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disposablediaper.JPG
Na svete sa denne narodí niekoľko miliónov detí. Všetky potrebujú plienky, ktorých zloženie sa od začiatku ich používania až dodnes veľakrát zmenilo. Moderná doba priniesla jednorazové plienky, ktoré sú najobjemnejšou zložkou odpadu v domácnosti s malým dieťaťom.  Pri priemernej spotrebe 6 plienok denne v priebehu 18 mesiacov dieťa spotrebuje približne 3000 kusov. Všetky použit...
05.04.2023
Edukácia obyvateľov pri rozdávaní nádob na triedenie kuchynského odpadu.

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.

05.04.2023
Rašelina je obľúbený substrát používaný na pestovanie kyslomilných rastlín ako sú čučoriedky, azalky, brusnice či rododendrony. Zatiaľ, čo záhradkári sa tešia jej zaručenému efektu, zemina sa musí získavať ťažením z rašelinísk, chránených a vzácnych biotopov. Aj keď mnohí na ňu nedajú dopustiť, ukážkové príklady,...
05.04.2023

Neďaleko Starej Turej založili ochranári sad pôvodných krajových ovocných drevín. Drahomír Stano dokáže o nich rozprávať celé hodiny.

05.04.2023

Na poliach, na úrodnej pôde, sa pod trávnatým povrchom skrýva skládka odpadu.

05.04.2023

Každý dvadsiaty človek na Slovensku žije v nedostatočne vykurovanej domácnosti.

05.04.2023
Cigaretové ohorky
Cigarety, a ich ohorky, sú jeden nikdy nekončiaci problém ľudskej spoločnosti. Ohorky neznečisťujú iba cesty a chodníky, ale špinia aj okolie parkov, rozkladajú sa v prírode, chémia zo spáleného tabaku a ohorkov sa dostáva do pôdy i riek a škodí nielen rastlinám, ale aj živočíchom. „Cigaretový filter je vyrobený zo syntetických acetyl...
05.04.2023
Počas kultúrnych aktivít dbajú organizátori aj na udržateľnosť - napríklad aj čapovaním nápojov do "vratných zálohovaných" pohárov.

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.

05.04.2023
Jeseň na našom dvore. Autor: Lucia Klučárová
Ružami sa obdarúvame pri rôznych príležitostiach. Sú ľahko dostupné počas celého roka. Môžeme si ich kúpiť nielen v kvetinárstvach, ale aj v supermarketoch či na čerpacích staniciach. Ale koľkí z nás sa pri ich kúpe zamyslia, odkiaľ pochádzajú a akých environmentálny dopad majú, kým sa dostanú k obdarovanej osobe? Všetky ruže,...
05.04.2023
Detail machového kolektora. Foto: Laura Foldes
Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a výrazne ovplyvňuje zdravie európskeho obyvateľstva, najmä v mestských oblastiach. Obzvlášť závažným spúšťačom ochorení zo znečistenia ovzdušia sú  jemné prachové častice PM 2,5 ktoré prenikajú hlboko do pľúc a krvného obehu a m...