63

04.11.2021
Pravidlá súťaže zostávajú tento školský rok nezmenené. V nadväznosti na Kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30 Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, témou roka pre súťaž Mladých reportérov je ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti. V mesiaci november sa môžu reportéri zapojiť do výzvy #SpottingNature. Uzávierka národného...
07.09.2021
Tlačová správa CEA, 7.9.2021 Slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie získali v medzinárodnej súťaži „International YRE Competition 2021“ dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto. Od aktivizmu pri riešení lokálnych tém životného prostredia našich mladých žurnalistov neodradili ani komplikácie spojené s pandémiou COVID-19....

Súťaž

63

20.04.2021
Ela zistila, že kôš na zmesový odpad je plný. Prečo je to tak? Foto: Lucia Klučárová

Každý rok sa v našej obci poplatok za odvoz zmesového odpadu zvyšuje. Gregor zistil, že separovanie v Majcichove je veľký problém. V minulom roku domácnosti vytriedili len 35 percent komunálneho odpadu. Ako tento problém vyriešiť? Žiaci našej školy sa zapojili do výzvy, ako znížiť množstvo domácej produkcie odpadu. Tretiačka Ela sa rozhodla pre zmenu návykov v produkcii odpadu v jej rodine.

14.04.2021

Kým mnohé obce sa boria s narastajúcim množstvom odpadu a nízkou mierou triedenia, v Košeci je to inak. Vo funkcii odpadového špecialitu tu pôsobí Marek Kurinec, ktorý sa problematike odpadov venuje viac ako 25 rokov.

14.04.2021

Plytvanie jedlom je často prehliadaným problémom v každej domácnosti. Zisťovali sme medzi študentmi na dubnickom gymnáziu, ako často jedlo vyhadzujú a čo ich k tomu vedie.

14.04.2021
Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.
13.04.2021
Nebývalý záujem o pobyt v prírode v dôsledku COVID-19 priniesol negatívne dopady aj pri bráne do CHKO Biele Karpaty.
13.04.2021
Poľnohospodárske družstvo Vršatec v Mikušovciach hnojí svoje rastlinné plodiny pre potreby živočíšnej výroby vlastným maštaľným hnojom, čo ale obyvateľom prekáža.
12.04.2021
Letný deň na skládke Luštek v blízkosti obce Bolešov. Autorka: Krisztina Koscis
Slovenské domácnosti produkujú stále viac odpadu, a to aj napriek triedeniu. Obrovskú záťaž spôsobujú jednorazové obaly a celkovo konzumný životný štýl. Kde sa budú tieto odpady ukladať potom, ako sa vyčerpá kapacita skládok? Tento problém intenzívne riešia aj obce na Strednom Považí. Napriek tomu, že osveta prispieva k zlepšenému triedeniu,...
12.04.2021
Kŕmidlo v areáli školy počas zimy. Foto: Ľubica Noščáková
V poslednom desaťročí sa podmienky mestských ekosystémov výrazne menili a doplatilo na to viacero vtáčích druhov. Nemiznú len druhy vo voľnej krajine, ale ohrozené sú aj druhy žijúce v mestách. Potvrdzuje to aj Správa o stave vtáctva na Slovensku (1), podľa ktorej počet belorítok za šesť rokov klesol o 100 000 párov. Zníženie počtu vtákov priamo sú...
11.04.2021
Slováci každoročne nakúpia 67 000 ton nového textilu. Z tohto množstva šatstva skončí viac než 80% na skládke odpadu.
11.04.2021
Sila antibiotík. Autor: Lucia Klučárová
Vysoká spotreba antibiotík ovplyvňuje nielen tráviaci systém človeka, ale dostávajú sa do odpadových vôd a cez ne do riek, potokov... Nespôsobujú zmeny len v našom tele, ale v celom vodnom ekosystéme. V čakárňach ordinácií alebo v médiách sú antibiotiká propagované ako všeliek. Táto stratégia je dlhoročná a veľmi...
11.04.2021
S príchodom studených dní mnohí odložia svoje bicykle. Pričom jazda na bicykli nás často zohreje viac ako kúrenie v aute.
11.04.2021
Doma vyrobený hnedý ,,peeling" z mletej kávy rýchlo nahradil kupované produkty.
11.04.2021
Príroda sa prebúdza zo zimného spánku.

V regióne Bielych Karpát je viacero ovocných sadov, v ktorých  však niektorí občania pokračujú v starých zvykoch vypaľovania trávy, pri ktorom sa ničí množstvo rastlín a živočíchov, čím sa znižuje celková biodiverzitakrajiny. Tiež hrozí vyššie riziko požiaru.

11.04.2021
Second Handy sú čoraz viac obľúbené. Stačí si len nájsť svoj štýl.
11.04.2021
Do chránených území často vedú cesty. Značky na týchto cestách však buď často chýbajú alebo pomaly splývajú s prírodou.