73

04.02.2022
Pravidlá súťaže zostávajú tento školský rok nezmenené. V nadväznosti na Kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30 Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, témou roka pre súťaž Mladých reportérov je ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti. V mesiaci november sa môžu reportéri zapojiť do výzvy #SpottingNature. Uzávierka národného...

Súťaž

73

14.04.2022

Vody riek na všetkých kontinentoch sú znečistené antibotikami, ktoré sa prostredníctvom rýb a vodných rastlín dostávajú do potravinového reťazca.

09.04.2022
Na neúrodných lesných pozemkoch sa vyskytuje vzácny biotop, ktorý potrebujú pre život dostatok otvorených plôch.

Nepôvodné balkánske druhy drevín - borovica čierna a jaseň mannový, vysádzané v minulom storočí v Tematíne, zarastaním neúrodných lesných pozemky nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V súčasnosti je ťažiskom starostlivosti o Územie európskeho významu v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavské regionálne ochranárske združenie potláčanie a likvidácia týchto nevhodne vysadených druhov.

09.04.2022
Poniklec veľkokvetý je jednou z chránených rastlín v Tematínskych vrchoch. Foto: Ľudmila Slivová

Zachovanie chránených druhov rastlín ako poniklec veľkokvetý vyžaduje v Tematínskych vrchoch odstraňovanie nepôvodných druhov drevín ako borovice a jasene.

07.04.2022

V bratislavskej MHD je ťažké pri množstve ľudí a podnetov nájsť pokojné miesto na cestovanie. Muž to dokázal za pomoci knihy.

07.04.2022
Pani profesorka pomáha s radosťou. V lese pri zábrane zodvihne žabu a vloží do vedra.

V mestskom lesoparku sa snažia dostať k vodným plochám jazier žaby. Na podnet pedagóga sa skupina študentov - dobrovoľníkov rozhodla urobiť im žabie taxi a prepraviť ich bezpečne na miesto párenia. Zábrany naťahali ochranári, dobrovoľníci chodia sami so svojou výbavou - vedierkom a rukavicami. Žaby čakajúce pri zábrane  zodvihnú, prenesú až k vode a tam ich vypustia. Pomáhajú tak udržiavať unikátnosť a biodiverzitu prostredia lesoparku. 

07.04.2022

Žaby, ktoré migrujú z lesa do jazier, zachraňujú pred smrťou pod kolesami áut dobrovoľníci.

06.04.2022

Lienky a iný hmyz na jar vyliezajú spod kopy lístia, ktorú po prvý raz nechali v areáli školy.

06.04.2022

Žena so synom, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, pátrajú v kontajneri po zálohovaných obaloch. Každý cent za vrátenie sa počíta.

06.04.2022

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 21.600 ton odpadu z kávy. Väčšina ho končí v komunálnom odpade. Na skládkach potom, spolu s nevytriedeným bioodpadom, ktorý tiež ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, prispieva k tvorbe metánu.

05.04.2022
V období slnečných jarných dní je prírodný areál obľúbeným miestom na relax. Autor: Michal Mazánik
Výstavba športového areálu v ZátOKe pOKoja v Trenčíne, ktorú v marci schválilo mestské zastupiteľstvo, môže podľa aktivistov narušiť prírodný charakter územia, upozorňujú tiež na niektoré nedostatky projektu.  Prírodná lokalita v krajskom Trenčíne, ležiaca v širšom centre mesta, bola dlho zanedbávaná a ...
05.04.2022
Rozkvitnutá lúka miesto nízkeho trávnika
Už v roku  2019 celosvetová správa o hmyze uviedla, že viac než 40 % druhov hmyzu je ohrozených vyhynutím. Správa poukázala aj na to, že sa jedná aj o veľké množstvo opeľovačov, od ktorých je priamo závislá úrodnosť a kvalita na opeľovaní závislých plodín. Konkrétne sa jedná o ovocie, zeleninu, semená, orechy a olejniny, ktoré...
05.04.2022

Samotárske včely sú stále vzácnejšie. treba im pomôcť, aby prežili. Stačí málo - vytvoriť im miesto pre život, trochu vody a blata a kvitnúca záhrada vďaka ich usilovnej prosperuje a rodí.

05.04.2022

Na mieste, kde sú zbytky raketovej ruskej základne, v lese, umelec pravidelne robí inštalácie, ktoré ľudí prekvapia cestou na výlet a vyvpolávajú nečakané zamyslenia nad udržateľnosťou

05.04.2022

Výkyvy počasia a teplôt spôsobili, že táto zazimovaná ruža pár dní pred Vianocami vyhnala puky a listy. Dva dni po Vianociach zmrzli.

05.04.2022

Územie chatovej osady Čierny potok v Súľovských skalách je zaradené v štvrtom stupni ochrany, avšak čoskoro sa plánuje zníženie ochrann&