75

26.09.2022
Témou šk. roka 2022/23 pre súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie je znečistenie. V súlade so stratégiou medzinárodnej kancelárie Foundation for Environmental Education „GAIA 2030“,  ďalšími dvoma odporúčanými témami sú zmena klímy a biodiverzita. V mesiacoch september a október sa môžu reportéri zapojiť do vý...

Súťaž

75

24.10.2022
Trocha zelene popri železničnej trati, posypanej špakmi. Autor: Lukas Vyhnalík

Môžme si položiť otázku, prečo si fajčením ničíme zdravie, ale položme si inú otázku, prečo ničíme zdravie prírody?! Nechajme prírodu slobodne dýchať. 

14.04.2022

Vody riek na všetkých kontinentoch sú znečistené antibotikami, ktoré sa prostredníctvom rýb a vodných rastlín dostávajú do potravinového reťazca.

09.04.2022
Na neúrodných lesných pozemkoch sa vyskytuje vzácny biotop, ktorý potrebujú pre život dostatok otvorených plôch.

Nepôvodné balkánske druhy drevín - borovica čierna a jaseň mannový, vysádzané v minulom storočí v Tematíne, zarastaním neúrodných lesných pozemky nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V súčasnosti je ťažiskom starostlivosti o Územie európskeho významu v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavské regionálne ochranárske združenie potláčanie a likvidácia týchto nevhodne vysadených druhov.

09.04.2022
Poniklec veľkokvetý je jednou z chránených rastlín v Tematínskych vrchoch. Foto: Ľudmila Slivová

Zachovanie chránených druhov rastlín ako poniklec veľkokvetý vyžaduje v Tematínskych vrchoch odstraňovanie nepôvodných druhov drevín ako borovice a jasene.

07.04.2022

V bratislavskej MHD je ťažké pri množstve ľudí a podnetov nájsť pokojné miesto na cestovanie. Muž to dokázal za pomoci knihy.

07.04.2022
Pani profesorka pomáha s radosťou. V lese pri zábrane zodvihne žabu a vloží do vedra.

V mestskom lesoparku sa snažia dostať k vodným plochám jazier žaby. Na podnet pedagóga sa skupina študentov - dobrovoľníkov rozhodla urobiť im žabie taxi a prepraviť ich bezpečne na miesto párenia. Zábrany naťahali ochranári, dobrovoľníci chodia sami so svojou výbavou - vedierkom a rukavicami. Žaby čakajúce pri zábrane  zodvihnú, prenesú až k vode a tam ich vypustia. Pomáhajú tak udržiavať unikátnosť a biodiverzitu prostredia lesoparku. 

07.04.2022

Žaby, ktoré migrujú z lesa do jazier, zachraňujú pred smrťou pod kolesami áut dobrovoľníci.

06.04.2022

Lienky a iný hmyz na jar vyliezajú spod kopy lístia, ktorú po prvý raz nechali v areáli školy.

06.04.2022

Žena so synom, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, pátrajú v kontajneri po zálohovaných obaloch. Každý cent za vrátenie sa počíta.

06.04.2022

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 21.600 ton odpadu z kávy. Väčšina ho končí v komunálnom odpade. Na skládkach potom, spolu s nevytriedeným bioodpadom, ktorý tiež ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, prispieva k tvorbe metánu.

05.04.2022
V období slnečných jarných dní je prírodný areál obľúbeným miestom na relax. Autor: Michal Mazánik
Výstavba športového areálu v ZátOKe pOKoja v Trenčíne, ktorú v marci schválilo mestské zastupiteľstvo, môže podľa aktivistov narušiť prírodný charakter územia, upozorňujú tiež na niektoré nedostatky projektu.  Prírodná lokalita v krajskom Trenčíne, ležiaca v širšom centre mesta, bola dlho zanedbávaná a ...
05.04.2022
Rozkvitnutá lúka miesto nízkeho trávnika
Už v roku  2019 celosvetová správa o hmyze uviedla, že viac než 40 % druhov hmyzu je ohrozených vyhynutím. Správa poukázala aj na to, že sa jedná aj o veľké množstvo opeľovačov, od ktorých je priamo závislá úrodnosť a kvalita na opeľovaní závislých plodín. Konkrétne sa jedná o ovocie, zeleninu, semená, orechy a olejniny, ktoré...
05.04.2022

Samotárske včely sú stále vzácnejšie. treba im pomôcť, aby prežili. Stačí málo - vytvoriť im miesto pre život, trochu vody a blata a kvitnúca záhrada vďaka ich usilovnej prosperuje a rodí.

05.04.2022

Na mieste, kde sú zbytky raketovej ruskej základne, v lese, umelec pravidelne robí inštalácie, ktoré ľudí prekvapia cestou na výlet a vyvpolávajú nečakané zamyslenia nad udržateľnosťou

05.04.2022

Výkyvy počasia a teplôt spôsobili, že táto zazimovaná ruža pár dní pred Vianocami vyhnala puky a listy. Dva dni po Vianociach zmrzli.