Kampaň pre menej odpadu LITTER LESS: víťazi 1. ročníka cestujú do Štokholmu, prebieha registrácia do 2. ročníka

Vizuál kampane LITTER LESS v AJ
Hluché ucho, foto Adriána Henčeková, 2. miesto v medzinárodnej kampani pre menej odpadu LITTER LESS
Zakázané ovocie chutí najlepšie malá
Prírodný Third Hand

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 20.01.2014

Osem Mladých reportérov pre životné prostredie bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom workshope v Štokholme v dňoch 24.-26. januára 2014.

Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorí zvíťazili na Slovensku v kategóriách článok, fotografia a video v 1. ročníku medzinárodnej kampane LITTER LESS (v šk. roku 2012/2013), už balia kufre do Štokholmu. Cieľom medzinárodného workshopu je rozvoj novinárskych zručností v spolupráci s profesionálnymi žurnalistami a vzájomných kontaktov medzi mladými reportérmi z desiatich krajín. Centrum environmentálnych aktivít, koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie, pozýva budúcich enviro-žurnalistov vo veku 11-21 rokov, aby sa zapojili do 2. ročníka kampane LITTER LESS. Registrovať sa môžu na stránke http://www.yre-litterless.org/svk/participant-registration/ .

Workshopu sa zúčastnia Mladí reportéri pre životné prostredie z 10 krajín, kde bola v šk. roku 2012/2013 realizovaná kampaň LITTER LESS: Kanada, Lotyšsko, Francúzsko, Nemecko, Kazachstan, Macedónsko, Malta, Čierna Hora, Rumunsko a Slovensko.

Štokholm bol pre workshop vybraný ako príkladné mesto v starostlivosti o životné prostredie. V roku 2010 boli „Benátky severu“ ocenené titulom „Európske hlavné zelené mesto“.

Okrem praktickej reportérskej práce čakajú Mladých reportérov odborné prednášky a workshopy. V desiatich medzinárodných tímoch navštívia švédske organizácie, ktoré poskytnú príklady dobrej praxe na minimalizáciu znečistenia, odpadov alebo spotreby. Svoje zistenia účastníci workshopu spracujú formou článkov, fotografií alebo videí a predstavia ich laickej verejnosti i novinárom formou výstavy v nedeľu 26. 1. o 16:00 hod v hoteli Rica Hotel Kungsgatan.

Medzinárodnú kampaň LITTER LESS zastrešuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE) so sídlom v Kodani. Finančne kampaň podporuje spoločnosť Wrigley. Cieľom je motivovať mladých ľudí, aby prostredníctvom environmentálnej žurnalistiky upozorňovali na odpadové problémy vo svojom okolí a v spolupráci so školami, verejnosťou a kompetentnými pracovníkmi hľadali riešenia na ich odstránenie. Informácie o kampani sú uvedené na stránke www.yre-litterless.org.

Medzinárodná riaditeľka programu Mladí reportéri pre životné prostredie, Anna Normann: „Pre týchto študentov z desiatich krajín bude veľmi inšpiratívne stretnúť sa a môcť sa podeliť o nadšenie pre environmentálnu žurnalistiku, ako aj mnohé inovatívne prístupy v oblasti vzdelávania pre udržateľný rozvoj“.

2. ročník kampane pre menej odpadu LITTER LESS

Záujemcovia o zapojenie sa do programu Mladí reportéri pre životné prostredie v školskom roku 2013/2014 z radov študentov alebo pedagógov nájdu informácie na stránke programu http://www.mladireporteri.sk/taxonomy/term/66/mladi-reporteri-odstartova... .

Uzávierka pre prihlasovanie súťažných príspevkov: 31 marec 2014.

O víťazoch do konca apríla rozhodne porota v zložení: Tamara Valková (zastupujúca predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov), Radovan Stoklasa (fotograf), Lucia Szabová (Greenpeace), Eva Mišovičová (regionálne médiá) a Richard Medal, národný koordinátor programu.

Ceny pre víťazov na národnej úrovni: fotoaparát, diktafón, videokamera alebo iná vecná cena podľa vlastného výberu + pozvánka na medzinárodný workshop.

Ceny pre víťazov na medzinárodnej úrovni: 1,000 USD (1. miesto), 750 USD (2. miesto) a 500 USD (3. miesto). O víťazoch bude formou tlačovej správy informovať Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE) 5. júna 2014, pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Kontakty:

Anna Normann, anna@feeinternational.org, +45 61248083, Skype: yre.coordinator
Richard Medal, medal@changenet.sk, 0905 469 707
Klaudia Medalová, medalova@biospotrebitel.sk, 0908 771 443

Prečo kampaň pre menej odpadu LITTER LESS?
Hlavným cieľom kampane LITTER LESS je minimalizovať odpad a dlhodobo ovplyvniť zmenu správania mladých ľudí.
Ďalšie ciele:

- zvyšovať povedomie o vplyve odpadu na miestne životné prostredie a širšiu komunitu
- zvyšovať vedomosti a praktické zručnosti v predchádzaní odpadov a nakladaní s odpadmi
- podporovať spoluprácu s ďalšími školami pri vzdelávaní pre udržateľný rozvoj
- hľadať riešenia a reportovať o nich formou článkov, fotografií a videí

Mladí reportéri, ktorí budú v Štokholme reprezentovať Slovensko:

Veronika Moncoľová , ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
Adriána Henčeková, ZŠ Ing. O Kožucha, Spišská Nová Ves
Juraj Filip Holéci, ZŠ U Filipa, Banská Bystrica
Daniel Kozák, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice
Marek Mihok, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice
Dominika Štefunková, Obchodná Akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické), Trnava
Viktória Vaščáková, Gymnázium Dubnica nad Váhom
Natália Mrázová, Katedra žurnalistiky FiF UK, Bratislava

Súvisiace linky - víťazné príspevky v školskom roku 2012/2013:
http://www.youngreporters.org (medzinárodní víťazi )
http://www.mladireporteri.sk/sutaz/vysledky
http://www.mladireporteri.sk/taxonomy/term/66/vysledky-sutaze-litter-les...
http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1978-slovenski-mladi-reporteri-pre-z...