OBJEKTív21

21.10.2022
Rozhodli sme sa zamerať sa na úsporu energie v súvislosti s vypínaním svetla na chodbách. Urobili sme to v podobe nalepenia pripomienky: Vypni ma!
21.10.2022
Jedným z krokov, ktoré sme podnikli pre úsporu energie je ostránenie fólie z okien. Budeme mať v triede viac denného svetla a my budeme musieť svietiť menej. Druhým krokom je, že sme označili jednotlivé vypínače svetiel. Nebudeme tak zapínať všetky rady svietidiel bez rozmyslu, ale hneď nájdeme ten, čo chceme.
21.10.2022
Žiaci na gymnáziu zorganizovali tradičný Biojarmok. Tento rok bol však nízkoenergetický, kde predávali sladké, slané, ale hlavne zdravé pochúťky.
21.10.2022
Na základe fyzikálneho merania sme zistili osvetlenie v miestnosti za slnečného počasia okolo 11 h.
11.09.2022
Cestou na výlet sme zastali pri ceste s nekoseným okrajom, pokračujúcim lúkou a remízkom. Bodliaky ako súčasť porastu boli plné rôznorodého hmyzu.
15.06.2022
Flóra a fauna Tatier je veľmi rozmanitá. Nič nie je krajšie ako čerstvá raná rosa na nádhernej papradi.
15.06.2022
Na workshope vo Vysokých Tatrách 2022 sme sa cestou na Popradské pleso zhovárali s odborníkmi v oblasti ochrany prírody o dopadoch turizmu na životné prostredie.
20.04.2021
V poradí už tretia otvorená výzva OPEN III do programu priviedla nové tváre. Aktivita zameraná na lepšie triedenie a minimalizáciu odpadu sa pomaly blíži do finále a zo zvedavých žiakov sa stávajú skúsení reportéri.
29.03.2021
S bioodpadom má skúsenosti každá domácnosť. „Biologicky rozložiteľný odpad tvorí až polovicu odpadu, ktorý vzniká v domácnosti a význam jeho kompostovania je mimoriadny práve kvôli jeho množstvu,“ hovorí Katarína Kretter z OZV ENVI-PAK.
29.03.2021
Manuál AKO NA REPORTÁŽNY ČLÁNOK vás prevedie celým procesom tvorby novinárskeho prejavu. Začína jednoduchou teóriou o spravodajstve a publicistike. Vymedzuje ich základné žánre a tiež opisuje viaceré prístupy k tvorbe a vyskladaniu textu.
29.03.2021
Dôvody, pre ktoré ľudia nevedia jednoznačne určiť, do akej zbernej nádoby patria, môžu byť rôzne. Buď sú vyrobené kombináciou rôznych druhov materiálov alebo sa svojím zložením nedajú zaradiť do žiadnej konkrétnej zbernej nádoby.
28.03.2021
V súčasnosti vo väčšine obcí na Slovensku platíme miestny poplatok za komunálne odpady stanovený obcou, ktorého výška je pre každého rovnaká, bez ohľadu na to, koľko odpadu vyprodukuje, či triedi, kompostuje, nakupuje bezobalovo alebo nie.