Oslavy zákazu pyrotechniky

Od 2.1. 2024 sa na Slovensku obmedzí predaj a používanie vybranej zábavnej pyrotechniky. Jedným z dôvodov zákazu je aj znečisťovanie životného prostredia. Ako to teda vyzerá po oslavách Nového roka na námestí v Novej Dubnici? Ešte predtým ako prišli zamestnanci technických služieb a znovu námestie upratali?  
V Novej Dubnici je zaujímavá architektúra socialistického realizmu. Znečistené námestie však tejto architektúre nepasuje.
Znečistenia z použitej pyrotechniky sa dostávajú do pôdy a aj do vody.
Pyrotechnika vystreľuje do vzduchu drobné čiastočky nečistôt, ktoré dopadajú na zem. Po oslavách Silvestra nájdeme tieto čiastočky skoro všade.
Pozostatky z použitej pyrotechniky sú nerecyklovateľné a končia na skládke. Mesto by malo zabezpečiť aspoň na túto noc nádoby na sklo..
Silvestrovské oslavy sú drahou záležitosťou. Mestá či obce musia vynakladať veľa financií na vyčistenie priestorov a za odvoz odpadu.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Roland Rostás
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Pyrotechnika a silvestrovské oslavy poškodzujú životné prostredie nielen kvôli veľkému množstvu odpadov, ktoré vznikajú. Pyrotechnika obsahuje nebezpečné čiastočky látok, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, ale po jej použití a odhodení na zem sa tieto látky dostávajú aj do pôdy a vody. Jej zákaz je preto nevyhnutným a správnym krokom pre Slovensko.