Obľúbená trasa

Počas pandémie vzrástol záujem o cyklistiku. Škoda, že nevzrástol záujem o naše životné prostredie.

Čitajte tiež

Počas pandémie vzrástol záujem o cyklistiku. Škoda, že nevzrástol záujem o naše životné prostredie.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Všetky turistické chodníky či cyklotrasy v okolí mesta Nová Dubnica sú zamorené odpadom. Ten zbierajú väčšiou dobrovoľníci. Počas pandémie vzrástol záujem o okolie mesta, no prírodu nenavštívili vždy dobrí turisti. Často išlo u ľudí, ktorí len hľadli miesto, kde si vypijú pivo, keď ich pohostinstvo bolo zatvorené. A odpad tam zostal.

Meno autora/autorov

Michal Horník

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Odpad je na Slovensku vážny problém. Slovensko sa chváli svojou prírodou, no zvýšený turizmus so sebou prináša aj väčšie množsto odpadu od návštevníkov. Treba, aby si samosprávy uvedomili vážnosť tohto problému a vláda by mala prijať sprísnenie pokút pre vyhadzovanie odpadu. Zároveň je nutná environmentálna výchova na školách.