Hygiena nad udržateľnosť

Čitajte tiež

Jednorazové rukavice či mikrotenové vrecká sú bežnou súčasťou našich nákupov. Nie všetci zákazníci si však uvedomujú, že jednorazovými rukavicami zbytočne zaťažujeme naše životné prostredie. Hygiena a  udržateľnosť by však mali kráčať ruka v ruke.

Na základe ankety, kde sa žiaci pýtali, čo je podľa opýtaných lepšie používať a prečo – či kliešte alebo jednorazové rukavice, plastové vrecko alebo doma ušité (uháčkované, uštrikované), väčšina respondentov v meste Sládkovičovo ani nepoznala inú alternatívu a teda ju ani nepoužívajú. 

Na základnej škole teda učitelia na hodinách techniky a environmentálnej hodiny so žiakmi šili vrecká zo starých záclon, aby tak prispeli k zvýšenej miere k znovupoužívaniu a teda aj udržateľnosti.

Meno autora/autorov

Matúš Kopas, Eliáš Kajan, Matej Gál

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V súlade s Agendou 2030 je snaha o minimalizáciu odpadov, znovupoužívanie. Zbavili sme sa slamiek, jednorazových plastových pohárov a príborov, ale zasiahla pandémia COVID-19 a nastal zvýšený odpad rúšok, respirátorov, testov, hygienických rukavíc. V snahe o udržateľnosť sa ponúkajú alternatívy - šité vrecká, či bavlnené rukavice, ktoré sa dajú znovupoužívať.