Byť EKO predsa nie je nič nové

Čitajte tiež

Mnohí si myslia, že pojem EKO patrí k moderným výrazom a že ľudia sú k prírode ohľaduplní len pár rokov. Avšak, skúsme sa opýtať našich starých rodičov na to, aký život viedli, keď boli mladí. Zistíme, že v mnohom sa myslelo na životné prostredie viac ako teraz. Skúsme teda nájsť to dobré z ich minulosti a využiť to aj dnes. Skúsme nájsť v sebe kúsok pokory a skúsme nebyť tak materiálni. Tak ako naši starí rodičia kedysi. 

Meno autora/autorov

Sofia Sláviková, Michaela Danišová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zodpovedná spotreba a výroba - dnešný svet je veľmi konzumný. Toto video pripomína, aby sme nemíňali viac ako potrebujeme a aby sme premýšľali nad tým, aký dopad má náš konzum. Zároveň nás video napáda, aby sme žili v súlade s prírodou - dá sa to, keď človek chce - naši starí rodičia tak často robili, napriek tomu, že si to neuvedomovali.