Lesy v Tatrách sa nám strácajú

Čitajte tiež

Čím rýchlejšie doba napreduje, tým viac stromov ubúda. Dúfajme, že sa to ešte bude dať napraviť.

Meno autora/autorov: 
Alexander Habáň
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Lesy nám dávajú kyslik vďaka ktorému dýchame. Pobyt v lese nám pomáha sa zbaviť stresu z každodenného života.

Lesy zachytávajú oxid uhličitý. Ich úbytok ovplyvňuje klimatické zmeny.