Netopiere nestratili svoje útočisko
Netopiere. Autor: Roman Lehotský

Netopiere nestratili svoje útočisko

Čitajte tiež

Obyvatelia bytového domu v Horných Ladcoch zistili, že majú kopu nových susedov. Kolónia netopierov a iných chránených živočíchov sa usídlila v podkroví trojposchodovej bytovky. Z klasickej obnovy bytového domu sa stal ekoprojekt pod dohľadom zoológov a Ministerstva životného prostredia.

Svoj domov si už pred viac ako rokom našli netopiere veľké. Ich domovom sa stala podkrovná časť bytového domu v Horných Ladcoch. Podľa vyhlásenia Danky Palkechovej, enviromentalistky vykonávajúcej manažment chránených živočíchov na stavbách, ide o naozajstný lietajúci poklad v každom zmysle slova: ,,Netopier veľký (Myotis myotis), ktorý bol počas obhliadky zaznamenaný, patrí v zmysle vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov k druhom európskeho významu a spoločenská hodnota tohto druhu je stanovená na 460 € za jedinca, čo pri 325 kusovej kolónii predstavuje 149 500 €.“

Netopiere sú podľa nej dôležité i preto, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Pre človeka však majú netopiere ešte iný praktický význam. Rodia iba raz v roku, majú nízky počet mláďat a dožívajú sa vysokého veku. Takéto živočíchy nedokážu rýchlo regenerovať svoje populácie po zásahu negatívnych vplyvov z prostredia, kde žijú (napr. chemické znečistenie, narušenie potravinového reťazca, strata úkrytov, fyzická likvidácia), a preto ich prítomnosť či neprítomnosť v prostredí, alebo zmeny počtu jedincov indikujú jeho celkovú kvalitu - preto sa označujú ako bioindikátory. V trópoch a subtrópoch slúžia ako opeľovače ovocných stromov.

Veľkosť kolónie netopierov obyvatelia zaregistrovali až v čase, kedy mali plánovanú obnovu bytového domu. O tom, ako túto situáciu obyvatelia zvládli, nám poskytla niekoľko informácií predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov Ivana Mrvová: „Nebolo to priveľké prekvapenie. Vedeli sme, že na povale sú netopiere. Len sme nevedeli, aké sú vzácne, koľko ich je a ako ich výskyt ovplyvní rekonštrukciu bytovky. Pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie rekonštrukcie bytovky je povinnou prílohou vyjadrenie ornitológova zoológov k rekonštrukcii. Posudok nás naozaj prekvapil.“    V posudku sa píše, že v podkroví sa  ukrýva najväčšia materská kolónia netopiera veľkého v umelom prostredí na Slovensku. Je to naozaj veľká vzácnosť a o netopierov sa začala zaujímať vedecká obec, ministerstvo životného prostredia a tiež verejnosť.

To je na jednej strane síce pekné, no na druhej strane podmienkou bolo, že rekonštrukcia bude možná iba v prípade zabezpečenia opätovného úkrytu netopierov. Rekonštrukčná firma vybudovala úkryt v podkroví, ktorý je postavený z bio materiálov, s použitím bio náterov a tiež sú využité pôvodné závesné brvná a zabezpečený bezpečný vlet a výlet netopierov. Celá rekonštrukcia bola vykonaná počas obdobia, keď boli netopiere v zimovisku. Každý krok sa musel konzultovať so zoológmi. Nemilým prekvapením však bolo, že sa výrazne navýšil rozpočet (približne o 20 tisíc €) a skrátil čas na rekonštrukciu. Obyvateľov bytového domu to však neodradilo.

Vedeli o dotáciách a výzvach, ktoré boli síce v čase covidu pozastavené, ale v blízkej budúcnosti budú uskutočnené. Mohli by uhradiť všetky výdavky spojené s výstavbou hniezdiska. Obyvateľov bytovky čakajú povinnosti i v budúcnosti. Ako nám povedala pani Mrvová: ,,Ide o významnú kolóniu netopierov, bude pravidelne sledovaná zoológmi, počítaná a monitorovaná, čiže si nemôžeme dovoliť žiadne prešľapy. Ale keďže hniezdisko je dobre zabezpečené, nepredpokladám, že by s tým bol problém. Netopiere na chodbe necítiť, nepočuť a vlastne nikoho nijak neobmedzujú. Nech si u nás spokojne žijú.“

V prípade podobnej situácie, v ktorej sa ocitli obyvatelia Horných Ladiec, treba kontaktovať oddelenie životného prostredia obecného úradu. Príklad hornoladčianskeho bytového domu je dobrým príkladom ako podporiť súžitie živočíchov a ľudí.


Meno autora/autorov

Cintia Izabela Mrvová, Hana Holbusová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Obyvatelia bytovky pri renovácii domu neznížili kvalitu života netopierov, počtom ojedinelý výskyt kolónie netopierov na Slovensku. Život na pevnine- v meste závisí od čistoty ovzdušia, dobrej klímy, čoho sú netopiere bioindikátormi. V trópoch a subtrópoch slúžia ako opeľovače ovocných stromov.