6. Čistá voda a hygiena

NIE PITNOU VODOU!

Žiaci zo Spojenej súkromnej školy v Novej Dubnici sa rozhodli, že nebudú splachovať pitnou vodou. Aspoň na jeden deň si teda vyskúšali splachovať dažďovou vodou a výsledok ich príjemne prekvapil. 

Ako si zvykáme na triedenie kuchynského odpadu

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.

Meno autora/autorov: 
Nina Kopáčková, Natália Pospiš, Teodor Trebula, Monika Ihringová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11 a 12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Čítanie s porozumením

Slovensko patrí medzi krajiny s povinnou školskou dochádzkou, napriek tomu sa zdá, že mnohí čítať nevedia. Inak  si Andrej nevie vysvetliť, že okolo tabule s nápisom "Zákaz vysýpať smeti" na horskom priechode Príslop v blízkosti jeho domova sa nájde vyhodené naozaj všetko, od plastov až po koberec.

Meno autora/autorov: 
Andrej Zjavka
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
20
Škola: 
Spojená škola internátna, Námestovo

Šetrným čistením k zdravému telu i prostrediu

Čistiace prostriedky a drogéria bežne obsahuje rôzne chemické látky, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie. Niektoré vedia vyvolať alergické reakcie, hormonálne zmeny ba dokonca vývojové poruchy u detí.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová, Oliver Brunner
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ s MŠ K.Kuffnera Sládkovičovo, Konzervatórium J. L. Bellu B. Bystrica

Čistíme bez výčitiek

Hovorí sa, že čistota pol života. Na jednej strane chceme mať okolo seba všetko vyčistené, na druhej strane nám nevadí, že týmto spôsobom znečisťujeme prírodu. Dá sa teda dosiahnuť čistá domácnosť bez dopadu na prírodu? Žiaci z Námestova urobili praktický pokus pri čistení drezu v školskej kuchyni.

Meno autora/autorov: 
Anežka BLažeňáková, Edita Repková, Sofia Jančová
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
17,17,21
Škola: 
Spojená škola internátna, Námestovo

Čapovaním drogérie nielen k minimalizácii odpadov

Vo veľkých mestách či obchodných centrách sa môžeme stretnúť s váženými potravinami, či drogériou. Tento trend sa našťastie objavuje už aj v menších mestách a obciach - napríklad v meste Galanta jedna takáto drogéria funguje. Ľudia si prinesú vlastné nádoby a môžu si načapovať prostriedky, alebo zakúpiť aj iné alternatívy,  ľanové utierky, mydlové orechy, kokosovú špongiu na riad či lufu, teda špongiu zo špeciálneho druhu tekvice.

Čapovaná eko-drogéria a čistiace prostriedky prospievajú nielen zdraviu človeka, ale aj organizmom v prírode, napríklad aj vo vode.

Minimalizovať odpady sa dá nielen zálohovaním, recykláciou, ale aj znovupoužívaním - napríklad obalov od drogérie.

Meno autora/autorov: 
Oliver Brunner

Na plaste maľované

"Namaľuj si vodu", jedna z aktivít k Svetovému dňu vody.