FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 29.11.2013

Na Slovensku je 140 skládok. V rámci celého Slovenska sa vyprodukuje zhruba 8,5 milióna ton odpadu. Toto číslo vyjadruje však len odpad, ktorý je evidovaný – to znamená, že sa sem neráta napríklad odpad, ktorý sa nachádza na nelegálnych skládkach. Z tohto čísla je 1,7 milióna ton odpadu od občanov. Zvyšok je z priemyselnej výroby. V Európe je priemerné číslo odpadu na jedného občana 500 kg. Na Slovensku máme v priemere len niečo menej ako 10% účinnosť separovaného zberu.

 

 

Mesto Dubnica nad Váhom vyprodukuje zhruba 10 000 ton odpadu za rok, čo je zhruba 300 kilogramov odpadu na jedného občana. Zberný dvor v Dubnici je najúčinnejšie miesto separovaného zberu na celom Slovensku. Je tu zhruba 40% účinnosť separovaného zberu (pred 2 rokmi to bolo 41% účinnosť, minulý rok to bolo niečo okolo 39%.)

 

 

Pán Marek Kurinec, vedúci surovinovo-odpadového hospodárstva, nás sprevádzal celým areálom zberného dvoru, a rozprával nám o mnohých zaujímavostiach, ktoré sa týkali nielen odpadu všeobecne, ale aj o tom, ako sa separuje odpad v Dubnici nad Váhom. Vysvetlil nám, že jednou z častých chýb, ktoré ľudia pri triedení odpadu robia je to, že úsporné žiarovky hádžu do kontajnera na sklo. Takýto odpad je však nebezpečný, pretože obsahuje ortuť (ktorá sa však pomaly nahrádza inými plynmi.) Preto by sa žiarovky mali hádzať do špeciálneho, na to určeného kontajnera.

 

 

Zber elektroodpadu – našli sme tu skoro všetko. Od chladničiek, cez mrazničky, televízory, počítače, vysávače, mikrovlnné rúry až po ostatné malé el. zariadenia.

 

 

 

Takto to vyzerá v zadnej časti zberného dvora. Vo vreciach naľavo je odpad, ktorý čaká na pretriedenie a následné lisovanie.

 

 

V celom zbernom dvoje je zamestnaných 15 pracovníkov. Na dotrieďovacej linke pacujú 6 pracovníci. Často sa stáva, že vo vreci, kde majú byť iba plasty sa nachádza napríklad papier, alebo sklo, alebo dokonca veľmi značne znečistený plast (napríklad téglik od jogurtu – aj s celým jogurtom). Takéto veci sa musia zachytiť, a odstrániť. Presne to je úlohou pracovníkov, ktorí pracujú pri dotrieďovacej linke. Okrem toho tiež triedia odpad na požadovaných viac kategórii.

 

 

Po tom, ako je odpad roztriedený sa dá do lisu. Tam sa následne spracuje. Tento lis má 30 tonovú silu.

 

 

Dubnické štrkovisko – chránené vtáčie územie je rozlohou veľké asi 60 ha. My sme sa na záver našej exkurzie chceli pričiniť aspoň o trochu čistejšie prostredie tohto krásneho územia, a tak sme neváhali a do vriec sme zbierali plasty, či iný odpad, ktorý sa tam nachádzal. Podarilo sa nám vyzbierať zhruba 12 vriec odpadkov. Aspoň trochu sme teda prírodu „odľahčili“ :)

 

Autor: Patrícia Beličková z Gymnázia v Novom Meste n. Váhom

Priložené obrázky
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...
FOTOREPORTÁŽ: Ako sme sa o odpade všetko dozvedeli, a chránené vtáčie územie vyčistili...