Ihrisko, či skládka?

Zelená plocha, ktorá môže slúžiť ako ihrisko pre nádejných futbalistov, sa zmenila na skládku nečakaného odpadu.

Čitajte tiež

Zelená plocha, ktorá môže slúžiť ako ihrisko pre nádejných futbalistov, sa zmenila na skládku nečakaného odpadu.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Fotografia vznikla na okraji mesta, kde je nová výstavba rodinných domov a kde bývajú prevažne mladí ľudia s rodinami. Na tomto mieste sa hrávajú deti s ich štvornohými miláčikmi a určite by namiesto takejto prekážkovej dráhy privítali vybudovanie detského ihriska, alebo parku.

Pneumatiky sem boli určite dovezené autom a je preto nepochopiteľné, prečo neboli odvezené rovno do zberného dvora, ktorý je súčasťou mesta Nové Mesto nad Váhom alebo v inej okolitej obci. 

Meno autora/autorov

Vanesa Samborská

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Chcela by som poukázať na skutočnosť, že takéto veľké množstvo odpadu dokáže niekto vyviezť do prírody, namiesto toho, aby skončil v zbernom dvore. Pneumatiky sa v súčasnosti dajú recyklovať a použiť na výrobu materiálu, ktorý sa používa ako povrchová úprava detských ihrísk.