Čo ďalej s odpadom?

Čitajte tiež

Zberný dvor.

Meno autora/autorov

Tomáš Mikoláš

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: