Staňte sa Mladými reportérmi

Do medzinárodného vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie sa môže zapojiť každá základná, stredná a vysoká škola na Slovensku. Program je otvorený aj pre študentov - jednotlivcov a organizácie, venujúce sa ochrane životného prostredia, environmentálnemu či mediálnemu vzdelávaniu. Program Mladí reportéri pre životné prostredie je určený žiakom a študentom vo veku 11-25 rokov. Jednotlivci sa prihlasujú vytvorením osobného účtu na webovej stránke programu. Škola alebo organizácia:

  • ustanoví pedagóga zodpovedného za vedenie programu a registráciu školy, pričom jeho zameranie na environmentálnu a mediálnu výchovu je výhodou, nie podmienkou;
  • vytvorí na škole tím mladých reportérov, pričom
    účasť v programe by mala byť pre študentov dobrovoľná,
    program môže byť súčasťou vyučovania alebo mimoškolskou aktivitou,
    program je otvorený pre jednotlivcov aj tímy študentov;
  • vyplní registračný formulár , a to kedykoľvek počas školského roku;
  •                                                                                                                             

Registračný formulár

 

Údaje školy
Údaje riaditeľa/-ky školy
Údaje koordinátora/-ky Mladých reportérov

Tento e-mail bude zaradený do e-mailovej konferencie Mladých reportérov a budú naňho zasielané dôležité informácie - jeho pravidelné sledovanie je nevyhnutné pre prácu v programe.

Napíšte, prosím, niekoľko zaujímavostí o vašej škole. Napríklad to, či vydávate školský časopis (ak je uverejnený na webovej adrese, prosím, uveďte link). Či sa vaša škola zapája do environmentálnych alebo iných zaujímavých aktivít, či študentom ponúkate aj mediálnu alebo environmentálnu výchovu. Ak je vaša škola registrovaná v programe Zelená škola alebo iných vzdelávacích programoch, prosím, uveďte to.

Tu prosím napíšte pár viet, prečo máte záujem zapojiť sa do programu Mladí reportéri pre životné prostredie, resp. pokračovať v účasti. Bude program na Vašej škole súčasťou vyučovania alebo mimoškolskou aktivitou?

Po úspešnom odoslaní tohto prihlasovacieho formulára vám bude do 7 dní zaslaný e-mail potvrdzujúci vašu registráciu do programu Mladí reportéri. V prípade, že ho nedostanete, kontaktujte nás na t. č. 0908 771 443 (Klaudia Medalová) alebo cea@cea.sk .