Učenie hrou, triedenie hrou

Čitajte tiež

V dnešnej dobe, kedy sa globálna environmentálna kríza stáva neodvratnou realitou, je stále dôležitejšie, aby sme si osvojili správne návyky ohľadom triedenia odpadu. V tomto videu sa pozrieme na prístup, ktorý si zvolili starší žiaci Spojenej školy internátnej v Námestove, aby pomohli mladším kamarátom nauičť sa správne triediť odpad. Ich vlastnoručne vyrobená pomôcka  podporuje osvetu a osvojenie si trvalo udržateľných zvyklostí u mladých ľudí. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako táto iniciatíva môže prispieť k lepšej budúcnosti našej planéty.

Meno autora/autorov

Slávka Sivčáková, Oliver Joaquim, Daniel Filo

Veková skupina

19-25

Škola

Spojená škola internátna Námestovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 8. Dôstojná práca a ekonomický rast
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Téma videa o dôležitosti učenia žiakov správne triediť odpad sa prepojila s viacerými cieľmi Agendy 2030. Kvalitné zdelávanie žiakov o environmentálnych otázkach a zodpovednom správaní sa môže podpísať na zlepšení kvality ich vzdelania. Keď sa mladí ľudia naučia o ochrane životného prostredia a ekologicky udržateľných praktikách, získavajú dôležité znalosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú nielen v škole, ale aj v ich budúcom živote. Učenie žiakov triediť odpad a osvojenie si správnych zvyklostí recyklácie a obnoviteľnosti zdrojov je kľúčové pre dosiahnutie zodpovednej spotreby. Vzdelávanie žiakov o správnom triedení odpadu v súvislosti s environmentálnymi otázkami môže posilniť udržateľnosť miestnych komunít. Tento proces môže viesť k lepšiemu riadeniu odpadových tokov, čistejšiemu životnému prostrediu a posilneniu spoločenskej súdržnosti.