12. Zodpovedná spotreba a výroba

Pole neorané

Medzi mestom Nová Dubnica a jeho mestskou časťou Kolačín sa nachádza veľké pole, ktoré je však za posledné roky výrazne podmáčané vodou.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Eliška Púčiková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná spojená škola Nová Dubnica

Keď obed chutí

Každý pondelok majú v školskej jedálni vegetariánsky obed. Pani kuchárky varia výborné jedlá. Aj bez mäsa je obed výborný. Jedlo je vždy kvalitné. Všimol som si, že niektorí spolužiaci vymenili sladký džús za vodu z vodovodu.

Jedáleň Základnej školy Jána Palárika v Majichove - vždy v pondelok sa podáva vegetariánsky obed.

Meno autora/autorov: 
Adam Gašpierik

V súlade s prírodou

Rodina Juraja z Majcichova žije v rodinnom dome so záhradou. V záhrade si pestujú zeleninu a ovocie ekologicky – bez chémie. Zelenina nemá také veľké rozmery ako v obchode, ale je oveľa zdravšia a chutí vynikajúco. Záhradu polievajú dažďovou vodou, ktorú zachytávajú do suda. 

Vlastnoručne a ekologicky dopestovaná zelenina a ovocie chutia najlepšie.

Meno autora/autorov: 
Juraj Cifra

Svet v nákupnom košíku

Rozhodovanie o emisiách začína pred kúpou tovaru.

Na vzdialenosti záleží

Je dôležité čítať na obaloch výrobkov, odkiaľ potraviny pochdádzajú, resp. kde boli vyrobené. Čím menšiu vzdialenosť k nám precestujú, tým menej znečisťújú ovzdušie predpravou.

K ochrane klímy môžeme prispieť správnym rozhodnutím už v obchode a kúpiť si produkt, ktorý precestoval najmenej kilometrov.

Meno autora/autorov: 
Anna Nunvářová, Diana Šturdíková, Laura Ondrejková

Cez plot

Dobré vzťahy medzi susedmi sú na nezaplatenie. S prebytkami zo záhrady je treba sa podeliť.

Zabalené s láskou

Do školy aj do prírody zabaľ svoju desiatu do voskového obrúska.

A ako to máte s pohármi v meste vy?

Počas vianočných trhov sa v mnohých mestách na Slovensku produkuje veľa odpadu, ktorý tvoria hlavne plastové a papierové obaly.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Sofia Hrin, Michaela Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná spojená škola Nová Dubnica