V železných putach odpadu

Čitajte tiež

Triedim, triediš, triedime – obec si čistíme. 

Meno autora/autorov

Annabella Katerinčinová + Katarína Matušíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: