Jarné upratovanie

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Každoročným problémom, hlavne na jar, keď už skládka Kúdelník nie je pod snehovou pokrievkou, je rozfúkanie ľahkého plastového odpadu do širokého okolia. Pracovníci spoločnosti Brantner Nova s.r.o., prevádzkovateľa skládky, sú potom nútení tieto škody odstraňovať.

(Fotografia bola nasnímaná v Spišskej Novej Vsi, v lokalite skládky Kúdelník)

 

 

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-25

Škola

Univerzita Komenského, FiF, boZu

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Verejnoprospešné práce a tí, ktorí ich vykonávajú prispievajú k zvýšeniu kvality života v mestách, nakoľko je ich úlohou okrem upratovania ulíc od odpadkov aj orez stromov či výsadba kvetín. Zároveň je to príležitosť pre ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu.