Zaľúbenci v aleji odpadkov

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Prečo nemáme k prírode rovnako čistý vzťah, aký majú medzi sebou zaľúbenci? Prečo nedávame prírode okolo nás takú istú lásku? Láska zachránila mnohých z nás, keď sme boli na dne. Zachráňme láskou aj našu prírodu. Prírodu, vďaka ktorej žijeme, vďaka ktorej môžeme ľúbiť.

Meno autora/autorov

Kristína Ondrášová, Natália Katarína Červínková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: