Do vlastnej kapsičky

Bezobalový obchod v Púchove pomáha ľuďom urobiť veľký krok vpred k minimalizácii odpadu.

Čitajte tiež

Bezobalový obchod v Púchove pomáha ľuďom urobiť veľký krok vpred k minimalizácii odpadu.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Používanie jednorázových obalov je veľkým problémom. Je len na nás, či sa rozhodneme správne. Bezobalové obchody, ktoré nájdeme v každom meste, sú veľkým prínosom v redukcii odpadov.

Meno autora/autorov

Nina Justusová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Veľká časť odpadu v domácnosti vzniká hlavne pri nákupoch, Preto už v tejto fáze je dobré premýšľať a odpad redukovať na minimum. Toto kritérium v tejto dobe spĺňajú hlavne bezobalové obchody.