Z malého mesta

Čitajte tiež

Keď sa otváral bezobalový obchod v malom meste Nová Dubnica, mnohí občania krútili hlavami. Fenomén bezobalových obchodov bol totiž typický skôr pre väčšie mestá. Avšak, bezobalový obchod v Novej Dubnici funguje už skoro dva roky a ukazuje, že aj v malom slovenskom meste sa dá nájsť veľké množstvo environmentálne cítiacich zákazníkov. Ide často o ľudí, ktorí sa dokážu spojiť a spolu upratať mestský les či dokonca vysadiť komunitný sad pre všetkých občanov. Stačí, keď všetky tieto činnosti - nový sad, zber odpadu a bezobalový obchod, spája jedna osoba, ktorá má dostatočnú energiu a nápady - Dagmara Štofaníková, o ktorej je aj tento krátky dokument. 

Meno autora/autorov

Michaela Danišová/Sofia Sláviková

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Téma občianskej angažovanosti je v súčasnosti veľmi populárna. Občania už nechcú len tak nečinne sedieť a čakať, kedy mesto, samospráva či štát napraví niečo, čo sa im nepáči. Predovšetkým v oblasti životného prostredia môžeme podať prírode pomocnú ruku. Stačí vytvoriť v našom meste silnú komunitu ľudí, ktorí sú ochotní napr. vyzbierať odpad či sadiť stromy. Výsledkom tohto snaženia môže byť aj otvorenie malého bezobalového obchodu pre obyvateľov mesta. A dokonca to môže aj fungovať.