Z druhej ruky

Second Handy sú čoraz viac obľúbené. Stačí si len nájsť svoj štýl.

Reportážny kontext/riešenie problému:

V malom meste Nová Dubnica sa nachádzajú až tri second-handy. Obyvatelia si na tieto obchody zvykli a rýchlo sa pred nimi začali tvoriť rady. Nakoľko nemajú vo svojom meste žiadny moderný obchodný dom plný značiek, vystačia si aj s touto formou obchodu. Ich výklady sú každý týždeň iné a lákajú aj takých zákazníkov, ktorí predtým second handy odsudzovali. 

Meno autora/autorov

Michaela Danišová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Fenomén second handov je už roky známy. Táto forma obchodov sa snaží vyriešiť problém s nechceným oblečením, ktoré by sa vyhodilo. Okrem toho majú však second handy aj iné výhody. Kiežby bolo takýchto obchodov v mestách viac a kiežby ľudia nemali voči nim predsudky.