13. Ochrana klímy

Chceme “rebelovať” tým, že pôjdeme príkladom

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a Mladí reportéri pre životné prostredie

stanovisko ku globálnemu klimatickému štrajku 20.9.2019

Malá cena, veľká hodnota

11-ročná Simona cestou zo školy stretla matku so synom, ktorí vyberali zo žĺteho kontajnera zálohované fľaše a plechovky. Ich odovzdanie do automatu im zabezpečí financie na stravu. Mladá reportérka im priniesla PET obaly, ktoré sa nechce žiakom odnášať do vzdialených automatov a tak zorganizovali ich zber priamo v škole do špeciálnej nádoby, raz do týždňa ich odnášajú a peniaze darujú.

Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová a Zuzana Chamrazová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava

Festival Iné cesty prilákal tento rok prírodovedcov, spisovateľov a i hudobníkov

Vložil/a Mária Jánošíková dňa 09.04.2022

Cestovatelia, ktorí nekomerčným spôsobom navštívili úžasné miesta zemegule, opäť zavítali na festival Iné cesty v Košiciach.

Biodiverzitu chránia pílením stromov

Nepôvodné balkánske druhy drevín - borovica čierna a jaseň mannový, vysádzané v minulom storočí v Tematíne, zarastaním neúrodných lesných pozemky nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V súčasnosti je ťažiskom starostlivosti o Územie európskeho významu v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavské regionálne ochranárske združenie potláčanie a likvidácia týchto nevhodne vysadených druhov.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7

Na Tematíne chránia poniklece pílami

Nepôvodné druhy drevín vysadené v minulom storočí v Tematínskych vrchoch nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V dôsledku zalesňovania tu boli v období 50. – 90. rokov vysadené balkánske druhy drevín – borovica čierna a jaseň mannový. V súčasnosti sa preto ťažisko starostlivosti o ÚEV v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) sústreďuje na potláčanie a likvidáciu týchto nevhodne vysadených druhov.

Práve hmyz a rastliny významné pre túto oblasť, napríklad klinček včasný Lumnitzerov a poniklec veľkokvetý, potrebujú na rast a prežitie dostatok otvorených plôch. To je jedným z dôvodov pre odstraňovanie borovíc a jaseňov, ktoré vďaka ich prispôsobivosti a nenáročnosti zarastajú veľké plochy.

Zachovanie chránených druhov rastlín ako poniklec veľkokvetý vyžaduje v Tematínskych vrchoch odstraňovanie nepôvodných druhov drevín ako borovice a jasene.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová

Čo sa v mladosti naučíš

Bratislava sa snaží podporiť "nežnú mobilitu" a mení aj parkovaciu stratégiu, v snahe zmierniť dopady klimatickej krízy. I keď posilňuje spoje MHD, tie sú často preplnené a hlučné. To komplikuje prepravu ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia. Cestovať MHD chcú (je to aj finančne výhodnejšie), ale nedokážu. Potrebujú pokojné miesto, aby mohli cestovať. Jedno také vytvoril aj muž na obrázku svojmu dieťaťu. To sa zameralo na knižku, ktorú mu čítal. Na čítanie sa zamerali aj niektorí ostatní a osádka tohto autobusu MHD zrazu bola tichšia. Čítanie cestujícim pre ostatných v MHD sa ukázalo ako jedno z možných riešení. 

V bratislavskej MHD je ťažké pri množstve ľudí a podnetov nájsť pokojné miesto na cestovanie. Muž to dokázal za pomoci knihy.

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková

Žabie taxi

V mestskom lesoparku sa snažia dostať k vodným plochám jazier žaby. Na podnet pedagóga sa skupina študentov - dobrovoľníkov rozhodla urobiť im žabie taxi a prepraviť ich bezpečne na miesto párenia. Zábrany naťahali ochranári, dobrovoľníci chodia sami so svojou výbavou - vedierkom a rukavicami. Žaby čakajúce pri zábrane  zodvihnú, prenesú až k vode a tam ich vypustia. Pomáhajú tak udržiavať unikátnosť a biodiverzitu prostredia lesoparku. 

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
SOŠPg Bullova . Bratislava

Tajný život mŕtvych listov

Už tri roky sa snažia na CZŠ Narnia navrátiť k biodiverzite v areáli školy. Prvý rok nechali opadané lístie ako súčasť ihriska (divokého kútu a aj kompostu). Na jar pri prvom slnečnom dni začali z neho vyliezať jeho obyvatelia. Privítali ich, keďže uprostred bratislavského sídliska sú vzácni. Zároveň im pomôžu ako predáátori chrániť rastliny,  ktoré vysadiili - v tomto prípade ruže pred voškami.

Lienky a iný hmyz na jar vyliezajú spod kopy lístia, ktorú po prvý raz nechali v areáli školy.

Meno autora/autorov: 
Monika Mikesková

Malá cena, veľká hodnota

Od 1.1. 2022 bol na Slovensku spustený systém zálohovania plastových obalov a plechoviek na nápoje. Dajú sa kúpiť všade, vrátiť ale len vo vymedzených automatoch, ktoré sú ale často aj kilometre vzdielané. Navyše, automatov je málo a bývajú plné. Ľudia tak hádžu obaly v lepšom prípade do kontajnerov na plasty, ktorých je dostatok, alebo len tak na zem.

Pri odchode zo školy si reportérka všimla matku s dospelým synom, ktorí mali veľké tašky a zastavili sa pri kontajneri. Ukázalo sa, že sa snažia zachrániť mierne pokrčené, no nie znehodnotené obaly. Tie potom odnášajú a v automate menia za finančný obnos na kúpu potravín.

Keďže v škole zhromažďujú práve zálohované obaly z bufetu, ktoré žiaci nepovažujú za efektívne nosiť do vzidaleného automatu, vrátila sa reportérka do školy a priniesla im nepoškodené obaly vo  vreci. Poďakovali sa a dohodli, že v konkrétnom čase budú reportéri prinášať nazbierané obaly ku kontajneru, kde sa stretnú a odovzdajú im ich.

Obaly, ktoré sú žiakom v škole "na ťarchu" sú tak pomocou pre tých, ktorí si za ne zabezpečia základné potraviny. Reportéri sa rozhodli vymyslieť systém, ktorí by takto pomohol viacerým a viacerých miestach.

Žena so synom, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkovt, pátrajú v kontajneri po zálohovaných obaloch. Každý cent za vrátenie sa počíta.

Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová