Elektroodpad a jeho dopad

Čitajte tiež

Škola umeleckého priemyslu v Košiciach je v tomto školskom roku zapojená do programu Elektroodpad - dopad, v spolupráci s CEEV Živica. Úlohou je počas celého roka sa vzdelávať o problematike a posúvať nadobuduté informácie prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania. V pláne majú zahrnutých a naplánovaných niekoľko akcií, z ktorých sa už niektoré uskutočnili. Sú nimi napríklad zber elektroodpadu na pôde školy, z ktorého vyplynula aj ďalšia akcia, a to Upcyklovanie elektroodpadu, kedy žiaci a žiačky našej školy vdýchli starej a nefunkčnej elektronike nový život. Prostredníctvom tohto chceli poukázať na množstvo nazbieraného elektroodpadu za jeden jediný deň a to, aký dopad na nás neustála výroba elektroniky má.

Meno autora/autorov

Ester Halagová, Alexander Piršč, Katarína Léniusová

Veková skupina

15-18

Škola

Škola umeleckého priemyslu Košice

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Poukazujeme na to, ako veľa elektroniky sa neustále produkuje a na to, že tento priemysel je jedným z tých najšpinavších . Inovácie sú fajn do istej miery - ak u zákazníka nepodporujú nadmerný konzum a neznečisťujú tak životné prostredie. Takisto sa divákom snažíme ponúknuť myšlienku zodpovednej spotreby a výroby, keďže všetko nové má väčší, či menší dopad na životné prostredie a nás samotných. Preto podporujeme ideu upcyklovania a cirkulárnej ekonomiky.