Odpad modernej doby
Zber elektroodpadu v predajni (Autor: Oliver Brunner)

Odpad modernej doby

Elektroodpad, teda odpad z elektrických zariadení, neustále pribúda. Už zďaleka nejde len o batérie a žiarovky, či veľké spotrebiče. Mnohé elektrické zariadenia obsahujú ťažké kovy a nebezpečné chemikálie, preto je potrebné ich separovať - ale kam  s takýmito zariadeniami?

Medzi elektroodpad patria nielen batérie, žiarovky a žiarovky, ale aj drobný elektroodpad ako fény, žehličky, mobilné telefóny, fotoaparáty. Patrí sem biela technika – chladničky, práčky, sporáky, ale aj čierna technika ako vysávače, televízory, mikrovlnky, počítače, tlačiarne a podobne. Podľa štatistík zo stránky www.odpady-portal.sk za rok 2021 vzniklo až 52,2 mil. ton elektro odpadu na svete. Kde však tento odpad končí a čo sa s ním ďalej robí? Ministerstvo životného prostredia uvádza, že za rok 2021 bolo na Slovensko uvedených na trh vyše 86-tisíc ton elektrozariadení. V tom istom roku sa vyzbieralo 46-tisíc ton elektroodpadu, z čoho 94% bolo zrecyklovaných. 

Odvoz elektroodpadu z väčších inštitúcií, ako napríklad škôl či firiem, ale aj elektroobchodov, umožňujú spoločnosti ako ASEKOL, SEWA či NATUR-PACK. ,,Ľudia aj firmy vedia o službách a aj ich využívajú. Je to vidieť každoročne na stúpajúcom množstve vyzbieraných elektroodpadov,“ odpovedala Mária Burzová, zo spoločnosti SEWA na otázku mladých reportérov.

Od roku 2009 sú všetky predajne a servisy elektrospotrebičov povinne realizovať zber starých spotrebičov. Jednou z možností spotrebiteľov je teda odniesť zariadenie do elektropredajne, avšak predajná môže odmietnuť zber, pokiaľ je spotrebič poškodený, či predstavuje riziko bezpečnosti. „Zákazníci u nás môžu elektroodpad odovzdať bezplatne na ekologickú likvidáciu. Všetok elektroodpad od nás následne zváža na ekologickú likvidáciu spoločnosť SEWA,“ vyjadril sa Martin Prekop, zamestnanec elektroodpadu Okay v Trnave. 

Aj v bežných predajniach ako sú potraviny, či supermarkety častokrát nájdete  nádoby na svetelné zdroje a batérie, ku ktorým majú zákazníci voľný prístup. Ďalšou z možností pre občanov je odniesť nefunkčné či pokazené elektrospotrebiče na zberný dvor. Pri oboch možnostiach s istotou odpad neskončí na skládke, ale v spracovateľskom závode. 

Z dotazníka mladých reportérov vyplýva, že až 35% ľudí z opýtaných vyhadzuje žiarovky do komunálneho odpadu. Ďalšou chybou je, keď občania z pohodlnosti dávajú elektroodpad takzvaným podomovým obchodníkom. Viliam Brunner ml. z Technických služieb Sládkovičovo radí: „Z môjho pohľadu je to nelegálne, lebo ten odpad nekončí oficiálne na recyklácii, ale vyberú sa z neho len dôležité komponenty.” Od novembra 2009 sú všetky predajne a servisy elektrospotrebičov povinné realizovať zber starých spotrebičov, tzv. spätný zber od svojich zákazníkov bezplatne formou kus za kus. Maloobchodná predajňa, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, je povinná prevziať od spotrebiteľa bezplatne aj tzv. veľmi malý elektroodpad do 25 cm aj bez povinnosti zakúpiť si nový. V cene recyklačného poplatku už sú zahrnuté recyklačné náklady. V roku 2015 bol vydaný zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý podrobnejšie vysvetľuje, ako zaobchádzať s odpadom a zlepšiť spôsob triedeného zberu zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), teda povinnosti výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad.  

Aké nebezpečenstvo však predstavuje vyhodenie elektrozariadení do prírody? Ťažké kovy a chemikálie môžu kontaminovať pôdu, vodu a vzduch. Tieto škodliviny v malom množstve nemusia spôsobovať akútne problémy, ale hromadia sa v organizme a časom môžu viesť k rôznym zdravotným poruchám a ochoreniam. Okrem toho elektroodpad často obsahuje materiály, ktoré môžu byť recyklovateľné, a ich nelegálne skládkovanie prispieva k plytvaniu prírodnými zdrojmi – kovy, ktoré by sa dali získať recyklovaním starých výrobkov, sa musia znova vyťažiť.

Na Základnej škole Karola Kuffnera v Sládkovičove sa na podnet Mladých reportérov podujal učiteľ Marek Bolech zapojiť školu do výzvy: „Starý mobil, sem!”. Od októbra do polovice novembra 2023 sa vyzbieralo na škole okolo 280 mobilov, ktoré vďaka zbierke neskončili v koši. Takisto sa v školskom roku 2023/2024 inicioval zber starých batérií na škole v spolupráci s pani učiteľkou Zlatkou Burčiarovou a firmou ASEKOL, za ktorý následne dostanú triedy odmenu za účasť. 

Mladí reportéri úspešne motivovali občanov mesta Sládkovičovo zbierkami v škole, pomocou ktorých sa domácnosti zbavili odpadu a predišli zbytočnému znečisteniu. Žiaci majú takto možnosť dozvedieť sa, nielen v rámci vyučovania, ako treba s elektroodpadom nakladať a kde nakoniec končí.


Meno autora/autorov

Oliver Brunner, Andrea Takácsová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ K.Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pri zodpovednej spotrebe - nakupujeme iba to, čo potrebujeme, čo je pokazené, opravíme a pokazené veci vyhodíme na správne miesto, aby sa mohli recyklovať budú nielen naše domácnosti udržateľnejšie. To platí nielen pri elektroodpade.