Kam s ním, keď nie do koša

Čitajte tiež

V súčasnej dobe, kedy máme veľa možností získavať a overovať si informácie z rôznych zdrojov, ešte stále niektorí nevedia, kam s elektroodpadom, alebo im je pohodlnejšie zahodiť ho len tak do koša. Práve elektrospotrebiče a batérie však obsahujú veľa jedovatých látok, ako napríklad ťažké kovy, či kovy, ktoré keď získame recykláciou elektroodpadu, znížime tým množstvo kovov, ktoré treba na ich výrobu vyťažiť. Ich ťažba zaťažuje životné prostredie a negatívne prispieva ku klimatickým zmenám. Možností, ako sa zbaviť elektroodpadu, je však viacero. 

Meno autora/autorov

Oliver Brunner

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ K.Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Elektroodpad je zmesou viacerých komponentov, ktoré sa musia recyklovať zvlášť, preto je potrebné správne sa  elektroodpadu zbaviť. Obsahuje veľa jedovatých látok - ťažké kovy, či iné kovy, ktoré keď zrecyklujeme, znížime množstvo kovov, ktoré na ich výrobu treba vyťažiť. Ich ťažba zaťažuje životné prostredie a negatívne prispieva ku klimatickým zmenám. Nielen nákupom spotrebičov, ale aj zodpovednou spotrebou prispejeme k znižovaniu klimatických zmien - nakupujeme iba to, čo potrebujeme a keď sa dá, dáme opraviť.