Vymeň tuhu, nie pero!

Čitajte tiež

Perá sú obľúbeným firemným darčekom. Tým, že sa za život stretneme s viacerými reklamnými perami, ktoré skončia niekde pohodené a keď sa vypíšu, nepasuje do nich žiadna tuha - stávajú sa síce malou, ale častou záťažou pre životné prostredia. Dôvodom môže byť aj rôznorodosť pier, či túh a ich nezhodné rozmery, čo sťažuje ľahkú výmenu tuhy či náhradu pokazeného dielika. Preto je častokrát jednoduchšie si kúpiť pero rovno nové. Čo môžeme zmeniť? Mladí reportéri na základnej škole v Sládkovičove zrealizovali kampaň: Vymeň tuhu, nie pero!

Meno autora/autorov

Matúš Kopas, Matej Gál

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Minimalizmus a zodpovedné nakupovanie iba toho, čo naozaj potrebujeme je cestou k tomu, ako žiť udržateľnejšie. Je potrebné pochpiť aj to, že nie všetko, čo je zadarmo naozaj potrebujeme. Aj kupovaním tuhy mietso pera vieme aspoň malým krôčikom prispieť k ochrane klímy.