Obleč(či)nie

Oblečenie potrebujeme všetci, ale potrebujeme ho také množstvo? Ak si chceme kúpiť nové kúsky, výhodnejšie by mohlo byť nakupovať v second handoch či na bazároch. Oblečenie tak dostane ďalší život. Ďalšou cestou môže byť oblečenie podarovať, či predať na bazároch alebo minimalizovať svoje nákupy a tak aj tvorbu odpad. Ak už nemáme kam s oblečením, cestou sú kontajnery na zber oblečenia, zberné dvory, alebo charita.

Meno autora/autorov

Sabína Križanová, Viktória Némethová, Oliver Brunner

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 8. Dôstojná práca a ekonomický rast
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Textilný priemysel sa podieľa na znečisťovaní životného prostredia v procese výroby, likvidácie, vo fáze používania, kedy sa pri praní uvoľňujú textilné vlákna a farbivá do odpadových vôd. Za rok vznikne takéhoto odpadu  približne 92 ton, z čoho však len 1% odpadu sa zrecykluje. Vo veľkom množstve sa oblečenie šije v krajinách tretieho sveta, čo je tiež problém.  Konzumný spôsob života nás láka mať vždy viac a všetko moderné. Koľko vlny, bavlny, ľanu ale i syntetických materiálov a vody sa pri tom minie vieme ovplyvniť napríklad tak, že budeme minimalizovať svoj šatník.