Malé radosti

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Denne sa vyrobí 100 ton takýchto malých radostí. Plastový obal aj samotné hračky z týchto sladkostí najčastejšie končia v koši. Treba si vždy dopredu premyslieť, čo vložíme do košíka!

Meno autora/autorov

Eva Mančíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

SDG 12

Treba premýšlať nad tým, čo kupujeme a čo sa udeje s výrobkom po jeho použití.