Odpad

Čitajte tiež

Vložil/a Viktória Balogová dňa 28.01.2013

 Odpad je vec, ktorej sa chce majiteľ zbaviť, nepotrebuje ho. Existuje viacero druhov odpadu: papier
sklo
tetra pak
bioodpad
plast
kov
elektroodpad
a iné

Na našej ulici máme tri druhy smetných košov : kôš na papierové výrobky
kôš na sklo
kôš naplasty

Niektorý ľudia do smetných košov vhadzujú odpad, ale iný ho ani netriedia len smeti hodia pri kôš.
Čo s vecami ako napríklad staré tričko, topánky alebo spodné prádlo?
Prečo vlastne skládky vôbec existujú?
Čo sa dá z toho čo vyhodeného v prírode reciklovať?
Kto si s tým dá toľkú námahu?
Ako dlho odolávajú?

Odpadový koláč
biologicky rozložený odpad 45%
papier 20%
sklo 12%
plasty 7%
textil 4%
kovy 4%
anorganický odpad 4%
drevo, guma, koža 3%
nebezpečný odpad 1%