Pre pedagógov

Šesť znakov úspešného projektu

Podstatou projektovej práce YRE tímu je lokálny prieskum, spracovaný do žurnalistickej podoby, ktorý slúži na informovanie miestneho publika. Projekt sa začína identifikáciou miestneho problému a musí vždy hľadať / navrhovať riešenia.
Úspešný projekt by mal spĺňať šesť nasledujúcich kritérií:

1. TÍMOVÁ PRÁCA

Komunitné akčné dni

Cieľom komunitný akčných dní (KAD) je predstaviť aktivity kampane Litter Less čo najširšiemu miestnemu publiku (všetci žiaci a pedagógovia zapojenej školy, žiaci a pedagógovia iných škôl, rodičia, samospráva, verejnosť... ) za účasti miestnych médií.

Pracovné listy

Kliknutím si stiahnite pracovné listy vo farebnej alebo čb verzii: