Ako zmenšili smetný kôš

Každý rok sa v našej obci poplatok za odvoz zmesového odpadu zvyšuje. Gregor zistil, že separovanie v Majcichove je veľký problém. V minulom roku domácnosti vytriedili len 35 percent komunálneho odpadu. Ako tento problém vyriešiť? Žiaci našej školy sa zapojili do výzvy, ako znížiť množstvo domácej produkcie odpadu. Tretiačka Ela sa rozhodla pre zmenu návykov v produkcii odpadu v jej rodine.
Ela zistila, že kôš na zmesový odpad je plný. Prečo je to tak? Foto: Lucia Klučárová
Roztriedila odpad a urobila analýzu. V ich koši skončil aj odpad, ktorý je možné odseparovať a tým znížiť množstvo zmesového odpadu. Foto: Lucia Klučárová
Zasadnutie rodiny. Ela vysvetľuje v čom je problém, že ich rodina vyprodukuje veľa zmesového odpadu.opiska k fotografii (max. 20 slov, príbeh fotografie)
O tri týždne neskôr... Foto: Lucia Klučárová

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Gregor Šturdík, Lucia Klučárová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12,14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Správnym triedením môžeme znížiť množstvo komunálneho odpadu až o tri štvrtiny.