Predstavujeme porotu

Lucia Szabová, klimatická aktivistka

Lucia je dlhoročnou aktivistkou Greenpeace, ako aj ďalších ochranárskych skupín, ktoré sa venovali rôznym oblastiam životného prostredia. V roku 2006 ukončila štúdium kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2005 pôsobila v organizácii Greenpeace prevažne ako hovorkyňa. Spolupracuje s viacerými prevažne klimaticky orientovanými organizáciami a hnutiami na Slovensku aj v zahraničí. Popri rodičovskej dovolenke spolu s ďalšími ženami založila iniciatívu Znepokojené matky, ktorá sa rovnako venuje klimatickej kríze. 

Radovan Stoklasa - fotograf

Spolupracuje s TASR a Reuters. Jeho fotografie tak už mali možnosť vidieť čitatelia rôznych svetových periodík (International Herald Tribune, The New York Times, South China Morning Post...). V roku 2012 získal Novinársku cenu za Najlepšiu fotografickú aktualitu.

Eva Mišovičová - redaktorka Info Trenčín

Odborníčka na regionálne médiá. Pracovala v Trenčianskych novinách a Trenčianskej televízii. Podporuje aktivity, ktoré zlepšujú životné prostredie a kvalitu života.

Katarína Lepešková – Zelená škola

Vyštudovala odbor Ekológia a ochrana biodiverzity na Fakulte ekológie a environmentalistiky. Od septembra 2011 pôsobí v CEEV Živica ako členka tímu Zelenej školy. Venuje sa tvorbe metodických materiálov, lektorovaniu, no najradšej komunikuje so školami a ponúka rôzne inšpirácie do environmentálnych akčných plánov či environmentálnych výučbových programov. Svoj voľný čas najradšej trávi v prírode.

Katarína Kretter – ENVI - PAK

Vyštudovala marketingovú komunikáciu a anglický jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2008 pôsobí v organizácii zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK. Na starosti má vzdelávacie projekty a osvetu v oblasti triedenia odpadu, public relations a marketing.

Richard Medal - koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie

Vyštudoval učiteľstvo biológie – chémie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, učiteľ environmentálnych výučbových programov na školách, voľnočasový pedagóg (krúžky a kluby mladých ochrancov prírody, ochranárske tábory), lektor (semináre pre učiteľov), metodik a autor publikácií (pre environmentálnu výchovu), aktivista (pre Trenčín 21, pre cyklotrasy, zachovanie zelene v meste, pre „ľudský“ trenčiansky územný plán...), projektový koordinátor (napríklad celoslovenského programu Zelená škola) a obchodník (BIO-obchod Malý princ, zakladateľ a prevádzkovateľ prvého internetového bio-obchodu na Slovensku www.bio-obchod.sk).