Dobrý skutok bez záťaže

Keď vytriedite šatník, pomôžete sebe, iným, aj planéte

Reportážny kontext/riešenie problému:

Každý z nás má určite doma v šatníku oblečenie, ktoré mu je už malé, alebo ho nechce viac nosiť. Namiesto toho, aby ho ľudia zahodili, môžu oblečenie zaniesť do charity či iného skladu oblečenia, ktorý pomáha ľudom v núdzi alebo bez domova. Keďže sa oblečenie bude ďalej nosiť, zníži sa nákup nového oblečenia a využije sa aj to oblečenie, ktorého sa niekto už chcel zbaviť. Takto sa ekologicky zbavíme oblečenia dobrým skutkom pre iných.

 

Meno autora/autorov

OLiver Brunner

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nosením oblečenia do charity, predávaním či nakupovaním oblečenia cez burzy a návšetevy second-handov, tvorba kapsulového šatníka - to všetko a oveľa viac prispieva k tomu, že sa správame šetrne k planéte, nakupujeme s rozumom a nesprávame sa konzumne. Tým prispievame k ochrane planéty a klímy.