Registrácia do súťaže v školskom roku 2017/18

Uväznený. Autor: Adriána Henčeková

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 11.02.2018

Kancelária programu YRE pozýva mladých enviro-žurnalistov, aby sa zapojili do súťaže.

V tomto školskom roku je možné do súťaže prihlásiť päť druhov príspevkov v troch súťažných kategóriách: článok, foto a video. Fotografie a videá môžu mať buď reportážny (dôraz na lokálny problém životného prostredia) alebo kampaňový (dôraz na zvýšenie citlivosti verejnosti k určitému environmentálnemu problému) charakter.

Ukážky z jednotlivých kategórií:

Uzávierka súťaže je 31. marca. Do tohto dátumu treba súťažné príspevky vložiť na stránku formou online prihlasovacieho formulára. Typ príspevku (foto a video) je treba označiť v online prihlasovacom formulári:

Pokiaľ ide o vek reportérov, prvé dve kategórie zostávajú bez zmeny (11-14 a 15-18 r.), zatiaľ čo horná veková hranica je v národnom kole v tomto roku pilotne posunutá o tri roky (19-24 r.). Na medzinárodnej úrovni stále platí, že sa môžu zapojiť reportéri len do veku 21 rokov (v deň vloženia súťažného príspevku na stránku súťaže), prípadný víťaz starší ako 21 rokov sa teda nebude môcť zapojiť do medzinárodného kola súťaže.

Pravidlá súťaže zostávajú nezmenené, viac info tu.

Výsledky národného kola budú zverejnené do 10. apríla. Cenou pre víťazov v národnom kole súťaže bude pozvánka na 3-dňový reportérsky workshop, ktorý sa uskutoční v mesiacoch máj alebo jún.
Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola. Výsledky budú zverejnené 5. júna – Svetový deň životného prostredia.

V prípade otázok neváhajte prosím kontaktovať koordinátorov programu Klaudiu a Richarda Medalovcov z Centra environmentálnych aktivít na cea@changenet.sk.